Strålsäkerhetsmyndigheten övervakar strålningen i vår omvärld

Strålsäkerhetsmyndigheten övervakar joniserande strålning i omgivningen på flera sätt. Orsaken är att vi ständigt ska vara medvetna om den strålning som människor och miljö i Sverige utsätts för. Om nivån av radioaktiva ämnen skulle öka har myndigheten beredskap dygnet runt för att, vid behov, snabbt kunna hantera konsekvenserna av de höjda nivåerna, i Sverige eller utomlands.

Vid en olycka i utlandet följer Strålsäkerhetsmyndigheten händelseutvecklingen. Myndigheten bedömer om olyckan kan ge konsekvenser i Sverige eller för svenskar i det aktuella landet för att kunna ge råd och rekommendationer till berörda svenska myndigheter och till regeringen.

Mer information