Skyddsåtgärder vid en kärnkraftsolycka

Det finns olika sätt att skydda sig från radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka. Vilket eller vilka sätt som passar bäst beror på situationen på kärnkraftverket, vädret och hur situationen ser ut i samhället i övrigt.

Länsstyrelsen beslutar och informerar om vilka åtgärder som ger bäst skydd utifrån situationen. Följ därför uppmaningar från länsstyrelsen via i första hand Sveriges Radio P4.

Vid en kärnkraftsolycka kan det bli aktuellt för dig som bor eller vistas i närheten av kärnkraftverket att:

  • Stanna inomhus: Genom att vara inne minskar du risken för att andas in radioaktiva ämnen i luften. Byggnaden ger dig också skydd mot strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken.
  • Ta jodtabletter: Genom att ta jodtabletter blir din sköldkörtel mättad med icke radioaktiv jod. På det sättet hindras sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod.
  • Utrymma till annan plats: Genom att lämna ett område kan du undvika eller minska risken att utsättas för strålning från ett utsläpp.
  • Tvätta händer och byta kläder: Genom att lämna ett område kan du undvika eller minska risken att utsättas för strålning från ett utsläpp.
  • Avstå vissa livsmedel: Genom att avstå från att äta och dricka vissa livsmedel som kan ha påverkats av ett radioaktivt utsläpp minskar du risken att få i dig radioaktiva ämnen.

Frågor och svar om strålning och strålskydd

Hur skadar strålning?

Hur skadar strålning? Strålning kan påverka kroppens celler så att de skadas eller dör. Cellerna kan repareras, men är strålningen mycket kraftig hinner kroppen inte reparera cellerna. Då kan så många celler skadas att hela organ slutar fungera. Detta kallas akuta skador. Det krävs en mycket hög stråldos under kort tid för att akuta skador ska uppstå.

Celler kan också repareras fel vilket kan leda till sena skador som cancer. Sannolikheten för detta är liten eftersom kroppen normalt har god förmåga att oskadliggöra skadade celler.

Kan jag utsättas för strålning vid en kärnkraftsolycka, och i så fall hur?

Kärnkraftverken är byggda med system för att skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå leder till utsläpp av radioaktiva ämnen, riskerar människor att utsättas för strålning. Möjliga stråldoser vid en olycka beror på utsläppets omfattning och förlopp tillsammans med det väder som råder och vilka skyddsåtgärder som hinner genomföras.

Du kan utsättas för strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken. Du kan också utsättas för strålning genom att få radioaktiva ämnen i dig. Det kan ske genom inandning, via livsmedel eller genom att du får i dig radioaktiva ämnen som hamnat på kroppen och kläderna.

Vad påverkar hur stora stråldoser en kärnkraftsolycka kan leda till?

Hur stora stråldoser en kärnkraftsolycka kan leda till beror på utsläppets omfattning och förlopp, det väder som råder när utsläppet sker och vilka skyddsåtgärder som genomförs. Utsläppets storlek är särskilt viktig för vilka stråldoser en olycka kan leda till. Ju större mängder radioaktiva ämnen som kommer ut, desto mer strålning riskerar människor att utsättas för.

Hur kan jag skydda mig mot strålning vid en kärnkraftsolycka?

Det finns olika sätt du kan skydda dig från radioaktiva ämnen som kan komma ut i omgivningen vid en kärnkraftsolycka.

  • I samband med ett utsläpp kan du stanna inomhus. Då minskar du risken att andas in radioaktiva ämnen i luften. Byggnaden gör också att du får ett skydd mot strålningen från radioaktiva ämnen i luften och på marken.
  • I samband med ett utsläpp kan du också ta jodtabletter. Jodtabletterna skyddar sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod som kan finnas i utsläppet. Jodtabletter finns förutdelade i beredskapszonerna. Det är viktigt att du bara tar jodtabletter på uppmaning av länsstyrelsen.
  • Både i samband med ett utsläpp och efter ett utsläpp kan du utrymma till en annan plats. Om du lämnar ett område innan ett utsläpp kan du undvika att utsättas för strålning i samband med utsläppet. Om du lämnar ett område efter ett utsläpp kan du minska risken att utsättas för strålning från nedfallet.
  • Efter ett utsläpp kan du duscha och byta kläder. På så vis kan du undvika att få i dig radioaktiva ämnen som hamnat på huden, i håret eller på kläderna i samband med utsläppet. Om du vistas i ett område som påverkats av nedfall kan du också tvätta händerna regelbundet. På så vis undviker du att få i dig radioaktiva ämnen som kan hamna på händerna när du tar i föremål som påverkats av nedfallet.
  • Efter ett utsläpp kan radioaktiva ämnen från nedfallet hamna i vissa livsmedel. Genom att avstå från dessa livsmedel kan du minska risken att få i dig radioaktiva ämnen till dess mätningar kan visa i vilken utsträckning olika livsmedel påverkats av nedfallet.