Beredskaps- och planeringszoner

Runt de svenska kärnkraftverken, kärnbränslefabriken i Västerås och det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn finns så kallade beredskaps- och planeringszoner.

Beredskaps- och planeringszoner är områden där skyddsåtgärder förbereds. Förberedelserna ger förutsättningar att kunna genomföra effektiva skyddsåtgärder för allmänheten om en kärnteknisk olycka skulle inträffa.

Kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals

Beredskapszonerna kring kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals är indelade i en yttre och en inre beredskapszon. Den inre beredskapszonen har en ungefärlig utsträckning på fem kilometer, och den yttre beredskapszonen har en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer. I beredskapszonerna finns det planering för

  • utrymning
  • inomhusvistelse
  • intag av jodtabletter
  • förberedelser för varning
  • förhandsutdelad information.

Kring kärnkraftverken finns även en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 100 kilometer. I planeringszonen finns det planering för

  • utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen,
  • inomhusvistelse
  • begränsad extrautdelning av jodtabletter.

Kärnbränslefabriken i Västerås

Beredskapszonen kring kärnbränslefabriken i Västerås sträcker sig cirka 700 meter. Inom beredskapszonen är det förberett för varning och det finns en planering för inomhusvistelse. Runt kärnbränslefabriken i Västerås finns inget ytterligare behov av brådskande skyddsåtgärder utanför beredskapszonen som motiverar en planeringszon.

Centralt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn

Kring centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) finns en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 2 kilometer. Inom planeringsavståndet finns en planering för utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen. Runt centrala mellanlagret för använt kärnbränsle kan det inte uppstå stråldoser i samband med olyckor som motiverar en beredskapszon.

ESS utanför Lund

När European Spallation Source (ESS) utanför Lund tas i drift kommer det att finnas en beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 700 meter kring anläggningen. Inom beredskapszonen ska varning av befolkningen förberedas och det ska finnas en planering för inomhusvistelse.