Viktigt inför behandling med laser eller IPL

Vill du genomgå en kosmetisk behandling med laser eller intensivt pulserat ljus (IPL)? Då behöver du försäkra dig om att den som utför behandlingen har tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Det finns i dagsläget inga formella utbildningskrav på den som utför behandlingar med laser eller IPL. Om du vill genomgå en sådan behandling måste du därför själv försäkra dig om att den som utför behandlingen har tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Ingen kosmetisk behandling med laser eller IPL är riskfri

Detta bör du tänka på inför en kosmetisk behandling:

 • Vissa skönhetssalonger hävdar att deras apparater är säkra och inte kan orsaka skador. Detta stämmer inte. Ingen av de lasrar eller IPL-apparater som används för den här typen av behandlingar är ofarlig.
 • Behandlingarna orsakar en kontrollerad skada i huden. Men om en behandling utförs på fel sätt kan den orsaka oönskade skador på både din hud och dina ögon. Den som utför behandlingen måste, utöver kompetens och erfarenhet av att hantera utrustningen, också ha kunskap om det finns läkemedel och sjukdomstillstånd som påverkar behandlingen, samt om hur eventuella skador ska hanteras.
Läkare ska ansvara för behandlingar nära ögat

Undvik vissa behandlingar

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du helt undviker följande kosmetiska behandlingar:

 • Behandlingar nära ögonen. Det gäller även området mellan ögonbrynen och under ögonen. För sådana behandlingar ställer Strålsäkerhetsmyndigheten särskilda krav. Ögat är nämligen kroppens känsligaste del för behandlingar med laser och IPL. Därför får behandlingar inom ett område på två centimeter runt ögat endast utföras under ansvar av legitimerad läkare.
 • Behandlingar av mörk eller solbränd hud. Sådan hy brännskadas lätt av laser och IPL.
 • Borttagning av pigmentfläckar med laser eller IPL. En pigmentfläck kan vara en hudtumör eller förstadiet till en sådan. Om du vill ta bort en pigmentfläck – uppsök läkare!
 • Borttagning av tatueringar utan hjälp av en läkare. Risken att du brännskadas är stor. Det finns också en risk för allergiska reaktioner när tatueringsfärgämnen frisätts i kroppen.

Informera dig om utförarens kompetens och om ditt behov av förberedelser

Den som utför en behandling med laser eller IPL bör ha goda kunskaper om hur apparaterna fungerar och hur huden reagerar på strålning. Dessutom ska utföraren kunna ta hand om eventuella skador som kan uppkomma.

Nedanstående frågor bör du söka svar på innan du genomgår en behandling:

 • Vilken utbildning har utföraren inom den teknik som ska användas och inom hudvård?
 • Är utföraren läkare, eller finns det en ansvarig läkare knuten till kliniken?
 • Vilken typ av strålning används? Finns det skyddsglasögon?
 • Har företaget någon ansvarsförsäkring?
 • Vilka försiktighetsåtgärder, exempelvis att undvika solning, måste du som kund vidta före och efter behandlingen?

Med hjälp av svaren på ovanstående frågor får du en bild av hur kompetent den som utför behandlingen är. Kräv gärna att få skriftlig information om behandlingen och dess risker samt råd om hur du ska ta hand om det behandlade hudområdet inför och efter behandlingen.