Driva handelsverksamhet med joniserande strålning

Den du säljer eller hyr ut en teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning eller ett radioaktivt ämne till måste ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten eller ha fått sin anmälan registrerad.

Anmäl förändringar i din verksamhet

Exempel på vad du ska rapportera via e-tjänsten om du utvidgar verksamheten:

Avseende röntgenutrustningar:

 • Odontologisk verksamhet
 • Medicinsk verksamhet
 • Veterinärmedicinsk verksamhet
 • Industri/Forskning/annan verksamhet

Avseende slutna radioaktiva strålkällor:

 • Medicinsk verksamhet
 • Industri/Forskning/annan verksamhet

Avseende öppna radioaktiva strålkällor:

 • Medicinsk verksamhet
 • Veterinärmedicinsk verksamhet
 • Industri/Forskning/annan verksamhet

Avseende annan teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning (t.ex. acceleratorer):

 • Medicinsk verksamhet
 • Industri/Forskning/annan verksamhet

Rapportera byte av företagsnamn eller kontaktperson

Om du byter namn på ditt företag eller skaffar en ny kontaktperson ska det rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gör du enklast genom att skicka informationen via e-post till myndighetens registratur.

Rapportera oplanerad händelse

Om en oplanerad händelse med joniserande strål­ning har inträffat ska du som verksamhetsutövare så snabbt som möjligt rapportera det till Strål­säkerhets­myndig­heten. Beskriv vad som hänt och, om möjligt, hur det kunde hända.