SSMFS 2018:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

SSMFS 2018:3 har upphävt SSMFS 2011:2.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:3) om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften kan endast laddas ner.

Vill du beställa den här publikationen i tryckt format?

Du kan beställa den här publikationen i tryckt format till självkostnadspris.

Kommuner och skolor kan du beställa upp till 50 tryckta exemplar gratis.

Du beställer publikationen via e-post, Kommunikation@ssm.se. För att vi ska kunna behandla din beställning måste du ange

- länk till publikationen du vill beställa,
- antal,
- ditt namn,
- personnummer eller organisationsnummer,
- fakturaadress, samt
- postadress dit publikationen ska skickas.

Vi återkommer till dig med information om pris. Beställningen genomförs först när du godkänt kostnaden.

Godkännande av utrustning som utsänder parasitär röntgenstrålning

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner enligt 2 kap. 2 § första stycket 3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:3) om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden följande typer av elektroniska anordningar:

•Elektronmikroskop
•Utrustningar för elektronstrålsmältning
•Utrustningar för elektronstrålsvetsning
•Oscilloskop
•Radarutrustningar

Beslutet innebär att de angivna typerna av elektroniska anordningar är undantagna från de bestämmelser i strålskyddslagen (2018:396) som framgår av 2 kap. 2 § SSMFS 2018:3 om de inte under normala driftförhållanden, på ett avstånd av 0,1 meter från någon åtkomlig yta, förorsakar en dosrat som överstiger 1 mikrosievert per timme.