SSMFS 2018:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

SSMFS 2018:3 har upphävt SSMFS 2011:2.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:3) om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften kan endast laddas ner.