SSMFS 2018:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter

SSMFS 2018:2 har upphävt SSMFS 2008:5, 2008:40 och 2012:1. Ändringsföreskrift SSMFS 2019:1 och senare SSMFS 2019:4 har ändrat övergångsbestämmelsen till 2 kap. 1 § i SSMFS 2018:2.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften samt ändringsföreskrifter kan endast laddas ner.