Trådlös hemtelefoni

Trådlösa telefoner sänder radiovågor under samtal. Styrkan på signalen är dock så låg att det inte finns anledning att misstänka några hälsorisker. 

Trådlösa telefoner använder sig av radiovågor för att kommunicera med en basenhet på samma sätt som mobiltelefoner kommunicerar med en basstation. Radiovågornas energi kan tas upp av kroppen.

Trådlösa telefoner exponerar dock användaren för så svaga radiovågor att det inte finns anledning att misstänka några hälsorisker. Det gäller även för telefonens basenhet.

Radiovågor starkast under samtal

Hur starka radiovågor en sändare – i det här fallet en trådlös telefon – alstrar mäts i enheten watt (W). Eftersom strålningen från en trådlös telefon är relativt svag anges ofta effekten  i milliwatt (mW), det vill säga tusendels watt.

  • Trådlösa hemtelefoner och deras basenheter avger i genomsnitt 10 milliwatt under samtal.
  • Mellan samtalen är telefonen avstängd. Basenheten ger ifrån sig svaga synkroniseringssignaler med låg effekt (cirka 2 milliwatt).
  • En telefon som använder tekniken ECO-DECT har möjlighet att minska sändarstyrkan till en femtedel jämfört med konventionell DECT.
  • En ECO DECT-telefon som är satt i ”ECO mode +” stänger även av basenhetens synkroniseringssignaler mellan samtalen. 

Kroppen tar upp mycket lite energi/radiovågor

  • För trådlösa telefoner och mobiltelefoner är gränsvärdet 2 W/kg.
  • Trådlösa telefoner sänder med så låg styrka att SAR-värdet normalt hamnar långt under 2 W/kg. Trådlösa telefoners SAR-värde är vanligtvis högst en 20-del av gränsvärdet.  
  • Telefonernas basenheter ger vid normal användning SAR-värden som är tusentals gånger lägre än handenheterna eftersom basenheterna normalt befinner sig på ett betydande avstånd från kroppen.

Råd om trådlösa telefoner

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att det inte finns några hälsorisker från strålskyddssynpunkt med att använda en trådlös telefon eller att vara i närheten av dess basenhet. Vill du ändå minska din exponering för radiovågor kan du använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen när du pratar.

Du kan även placera basenheten på en plats där du inte vistas så mycket.

Mer information