Beredskap

Beredskap

Den svenska bered­skapen består av ett nät­verk av myndig­heter, läns­styrelser och kommuner, med olika ansvars­områden och roller. Vid radio­logiska nöd­situationer sam­verkar berörda aktörer för att på bästa sätt skydda människor och miljö mot negativa konsekvenser av strål­ning.

Strålsäkerhetsmyndigheten är en beredskapsmyndighet med uppgift att samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och upptäcka nukleära och radiologiska händelser som kan leda till skador på människor och miljö. Vi har beredskap dygnet runt alla dagar om året.

Aktuellt

Nya beredskapszoner runt kärnkraftverken

Den 1 juli 2022 implementerades nya beredskaps- och planeringszoner för verksamheter med joniserande strålning. Runt de svenska kärnkraftverken innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en planeringszon med en ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 kilometer. Förändringen är viktig för att förbättra möjligheterna att genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka. 

Larma vid en akut nödsituation

Ring 112 eller 08-454 24 66 vid en akut nödsituation till följd av strålning. Du kommer till SOS Alarm som kopplar dig vidare till Strålsäkerhetsmyndighetens Tjänsteman i beredskap (TiB).