Beredskap

Beredskap

Den svenska beredskapen utgörs främst av ett nätverk av myndigheter, länsstyrelser och kommuner, med olika ansvarsområden och roller. Vid radiologiska nödsituationer samverkar berörda aktörer för att på bästa sätt skydda människor och miljö mot negativa konsekvenser av strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten är en beredskaps­myndighet med uppgift att vara på­drivande inom den nationella strålskydds­bered­skapen. Vi har ett särskilt uppdrag i samband med radiologiska nöd­situationer och utgör ett nationellt stöd till regeringen, myndigheter, regioner och kommuner. Myndigheten har bered­skap dygnet runt, alla dagar om året.

Strålskyddskonsekvenser vid en kärnvapenexplosion

Vid en kärnvapenexplosion är det viktigt att skydda sig under de första dygnen för att begränsa stråldoser som orsakas av radioaktivt nedfall. Strål­ningen från nedfallet kan orsaka strålskydds­problem på hundra­tals kilometers avstånd. Tillgång till gott skydd, exempelvis skyddsrum eller källare, begränsar effektivt strål­doserna. I en ny rapport har myndig­heten med hjälp av nya beräkningar tagit fram ett underlag för kommuner och andra myndigheter för att öka kunskapen om kärn­vapen­explosioner.

Larma vid en akut nödsituation

Ring 112 eller 08-454 24 66 (SOS Alarm) vid en akut nödsituation till följd av strålning. Du kommer till SOS Alarm som kopplar dig vidare till Strålsäkerhetsmyndighetens Tjänsteman i beredskap (TiB).