Råd om lasershower

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram allmänna råd för användning av laser för underhållning, konst och reklam. Myndigheten rekommenderar att hålla alla laserstrålar mer än tre meter ovanför golvet och avråder från så kallad publikskanning.

För att undvika att publiken utsätts för laserstrålning rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att alla laserstrålar begränsas så att varje laserstråle befinner sig minst 3 meter ovanför golvet i områden som åskådare har tillträde till och minst 2,5 meter, mätt horisontellt, från områden som åskådare har tillträde till.

Myndigheten avråder från så kallad publikskanning. Men i de fall då publiken bestrålas med laser får laserstrålningen inte överstiga maximalt tillåten exponering (MTE) enligt svensk standard SS-EN60825-1, utgåva 4, 2007.