Solråd på våren

Även under den tidiga våren finns anledning att vara försiktig i solen – särskilt om du planerar att åka till fjällen. Snön reflekterar nämligen solstrålarna. Det är också lättare att bränna sig under våren, eftersom huden är känslig efter den mörka vintern.

När det är sol och klarblå himmel kommer ungefär hälften av UV-strålningen från himlen. Men i fjällen på vintern och våren finns dessutom en av naturens allra bästa reflektorer: snön. Den reflekterar upp till 80 procent av solens UV-strålning.

Under vintern har huden dessutom blivit van vid att inte behöva skydda sig mot solstrålning. Huden är tunn och har inte producerat ett skyddande pigment. Därför är det lätt att bränna sig. Om du bränner dig ofta ökar risken att drabbas av den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom.

Självklart ska du dra nytta av solen och ljuset, men njutningen försvinner inte för att du undviker den allra starkaste strålningen. Njut av solen men bränn dig inte!

Så skyddar du dig

Det bästa skyddet är kläder samt solglasögon med sidoskydd. Avstå också från att "pressa" när solen är som starkast. Om du råkar bränna dig, tänk på att låta huden vila helt från solen så att huden hinner läka.

UV-index mäter skadlig solstrålning

Ett sätt att ta reda på solens styrka är att kontrollera UV-index. UV-index är ett mått på styrkan hos den skadliga delen av solens strålning. I fjällen när det är snö och sol samtidigt är UV-indexet ungefär det dubbla mot det redovisade indexet.

Om UV-index är under 3 behöver du inte skydda dig. Men är det sol och snö samtidigt blir indexet ungefär 6 och då behöver du skydda dig.

Under våren stiger också UV-index över 3. Då bör du som har en ljus hudtyp tänka på att skydda dig när solen är som starkast mitt på dagen.

Barn och ungdomar har känsligare hud än vuxna. Ju yngre barnen är desto viktigare är det att de skyddar sig. Även ögonen är känsliga för UV-strålning och kan ta skada av stark sol.

Solens styrka beror på årstid, tid på dygnet, väder, ozonskiktets tjocklek och hur högt över havet du befinner dig.

Olika hudtyper är olika känsliga

  • Hudtyp I och II Rödhåriga och blonda personer med blå eller gröna ögon. De bränner sig lätt och blir aldrig eller sällan bruna. Människor med sådan hudtyp är de som löper störst risk att drabbas av malignt melanom och ska inte sola solarium.
  • Hudtyp III Mörkhåriga personer med bruna ögon. De bränner sig ibland men blir lätt bruna. Kan sola solarium, men bör inte göra det mer än i tre omgångar på ett år (om en solningsomgång består av tio solningstillfällen).
  • Hudtyp IV Vanlig hos personer med svart eller mörkbrunt hår och bruna ögon. De bränner sig sällan och blir lätt bruna. Kan sola solarium, men bör inte göra det mer än i tre omgångar på ett år (om en solningsomgång består av tio solningstillfällen).
  • Hudtyp V Personer med mycket mörk hud. Tål solen väl, bränner sig aldrig och blir väldigt bruna i solen.  Drabbas sällan av hudcancer.
  • Hudtyp VI Personer med mycket mörk eller svart hud. Tål solen väl, bränner sig aldrig och drabbas sällan av hudcancer.

Om UV-index

  • På sommaren i Sverige varierar UV-index vanligtvis mellan 4 och 8 från norr till söder. Högst är UV-index i juli i södra Sverige.
  • Vid ekvatorn är UV-index generellt sett som högst och avtar med avståndet från ekvatorn. Där kan UV-index vara från 12 till över 15 eller ännu högre i bergstrakter och på hög höjd. I Thailand i december är UV-index cirka 12.
  • Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en standardiserad skala för UV-index, färgkod för olika värden av UV-index, rekommendationer om solskydd samt definitionen av UV-index.