UV-index

UV-index är ett mått på styrkan av solens skadliga UV-strålning. Ett högt UV-index betyder att du bör skydda dig mot solen för att minska risken för skador. I Sverige ligger UV-index på mellan 0 till 8.

Om UV-index

UV-index är ett värde som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast. Det är den vanligen mitt på dagen. Ett högt UV-index betyder att UV-strålningen är stark och du bör tänka på att använda lämpliga solskydd.

UV-index varierar med årstiden, tiden på dygnet och vädret.

UV-index varierar över jordytan. De högsta värdena på jorden finns i bergstrakter vid ekvatorn, där kan UV-index vara över 20.

Skala UV-index

UV-index delas in i fem olika nivåer

Lågt UV-index (1–2)

När UV-index är lågt, 1–2, är det säkert att vistas ute i solen hela dagen utan solskydd. Det gäller även personer som är känsliga för solen. I Sverige är UV-index lågt under de mörkaste månaderna, november-februari.

Medelhögt UV-index (3–5)

När UV-index är medelhögt, 3–5, kan solkänsliga personer vara i solen i cirka en halvtimme innan de bör skydda sig mot solen. Bästa sättet att skydda sig är att uppsöka skugga, eller ta på mer kläder och en solhatt. I Sverige är UV-index medelhögt under vår- och försommar. På Kanarieöarna är UV-index medelhögt under vintern.

Högt UV-index (6–7)

Vid höga värden, 6–7, bör ljuskänsliga personer skydda sig mot solen redan efter cirka 20–30 minuter. I Sverige har vi höga värden under sommarmånaderna. 

Mycket högt UV-index (8–10)

För personer känsliga för solen gäller det att skydda sig när solen är som starkast mitt på dagen. UV-index brukar vara mycket högt runt Medelhavet under sommaren.

Extremt UV-index (11 eller högre)

När UV-index är 11 eller högre så räknas det som extremt. Vid ekvatorn kan dessa värden förekomma året runt. I Thailand i december är UV-index 12. Då kan personer känsliga för solen bränna sig redan efter 10-15 minuter.

UV-index i Sverige

Under sommaren är UV-index i Sverige mellan 4-8. På vintern är UV-index under 2.

UV-index är som högst mitt på dagen när solen står som högst. Ozonskiktets tjocklek påverkar också UV-index. Ett tunt ozonskikt i tillsammans med att solen står högt kan ge mycket hög UV-strålning även i Sverige.

UV-index på vintern

På vintern står solen lågt i Sverige och UV-index är lågt. Exponeringen för UV-strålning kan ändå bli hög under vårvintern om det är snö på marken, eftersom snö reflekterar UV-strålning.

Läs också: Solråd på våren

UV-prognos

I webbtjänsten minsoltid.se kan du räkna ut UV-index för platsen du är på under ett specifikt tidsintervall.

Tidigare fanns prognos för UV-index på SMHI:s webbplats. SSM ser över möjligheten att erbjuda tjänsten framöver.

De andra nordiska ländernas motsvarigheter gör dagliga UV-prognoser, Finlands visar UV-index även över Sverige.

Om UV-index

  • På sommaren i Sverige varierar UV-index vanligtvis mellan 4 och 8 från norr till söder. Högst är UV-index i juli i södra Sverige.
  • Vid ekvatorn är UV-index generellt sett som högst och avtar med avståndet från ekvatorn. Där kan UV-index vara från 12 till över 15 eller ännu högre i bergstrakter och på hög höjd. I Thailand i december är UV-index cirka 12.
  • Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en standardiserad skala för UV-index, färgkod för olika värden av UV-index, rekommendationer om solskydd samt definitionen av UV-index.

Denna text finns även på lättläst svenska