UV-index

Om du vill veta hur stark solen är ska du ta reda på UV-index. Ett högt UV-index betyder att du bör skydda dig mot solen.

UV-index är ett värde som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast. Det är den vanligen mitt på dagen. Ett högt UV-index betyder att UV-strålningen är stark och du bör tänka på att använda lämpliga solskydd.

UV-index varierar framför allt med årstiden och tiden på dygnet. Andra faktorer som påverkar är väder och ozonskiktets tjocklek.

  • När UV-index är lågt, 1–2, är det säkert att vistas ute i solen hela dagen utan solskydd.
  • När UV-index är medelhögt, 3–5 (vanligtvis på vår och försommar i Sverige), kan solkänsliga personer vara i solen i cirka en halvtimme innan de bör skydda sig mot solen. Bästa sättet att skydda sig är att uppsöka skugga, eller ta på mer kläder och en solhatt.
  • Vid höga värden, 6–7, bör ljuskänsliga personer skydda sig redan efter cirka 20–30 minuter.

SMHI tillhandahåller UV-indexprognoser för 16 regioner i Sverige. Prognoserna baseras på väder- och ozonskiktsdata.