UV-index

UV-index är ett mått på styrkan av solens skadliga UV-strålning. Ett högt UV-index betyder att du bör skydda dig mot solen för att minska risken för skador. I Sverige ligger UV-index på mellan 0 till 8.

Innehållsförteckning:

Om UV-index

UV-index är ett värde som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast. Det är den vanligen mitt på dagen. Ett högt UV-index betyder att UV-strålningen är stark och du bör tänka på att använda lämpliga solskydd.

UV-index varierar med årstiden, tiden på dygnet och vädret.

UV-index varierar över jordytan. De högsta värdena på jorden finns i bergstrakter vid ekvatorn, där kan UV-index vara över 20.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Skala UV-index

Tillbaka till innehållsförteckningen

UV-index i Sverige

Under sommaren är UV-index i Sverige mellan 4-8. På vintern är UV-index under 2.

UV-index är som högst mitt på dagen när solen står som högst. Ozonskiktets tjocklek påverkar också UV-index. Ett tunt ozonskikt i tillsammans med att solen står högt kan ge mycket hög UV-strålning även i Sverige.

UV-index på vintern

På vintern står solen lågt i Sverige och UV-index är lågt. Exponeringen för UV-strålning kan ändå bli hög under vårvintern om det är snö på marken, eftersom snö reflekterar UV-strålning.

Läs också: Solråd på våren

Tillbaka till innehållsförteckningen

UV-prognos

I webbtjänsten minsoltid.se kan du räkna ut UV-index för platsen du är på under ett specifikt tidsintervall.

Tidigare fanns prognos för UV-index på SMHI:s webbplats. SSM ser över möjligheten att erbjuda tjänsten framöver.

De andra nordiska ländernas motsvarigheter gör dagliga UV-prognoser, Finlands visar UV-index även över Sverige.

Tillbaka till innehållsförteckningen