Strålning vid lasershower ska begränsas

Illustration som visar hur strålningen ska begränsas vid lasershower.