Finns det hälsorisker kopplat till elektricitet?

Det finns inga vetenskapligt säkerställda hälsorisker med elektromagnetiska fält om gällande referensvärden respekteras.

För frågor om elkänslighet eller andra hälsofrågor, kontakta din vårdcentral: Välja vårdmottagning - 1177 Vårdguiden