Råd om kosmetiska behandlingar med laser och IPL

Laserstrålning och intensivt pulserat ljus (IPL) används vid vissa kosmetiska behandlingar, bland annat för att ta bort rynkor och hårväxt. Men strålningen kan orsaka ögonskador och brännskador på huden. Som kund ska du vara medveten om att det inte sker någon kvalitetskontroll av kosmetiska behandlingar med laser och IPL.

I dag finns många företag som erbjuder kosmetiska behandlingar med laser och IPL. Strålningen används bland annat för att ta bort rynkor, hårväxt, synliga blodkärl och tatueringar. Vissa skönhetssalonger erbjuder även borttagning av pigmentfläckar.

Om laser och IPL används felaktigt kan de orsaka allvarliga skador på ögon och hud.

Du som utför behandlingar med laser eller IPL måste därför känna till de föreskrifter som gäller och de risker som behandlingarna medför.

Du som funderar på att genomgå en kosmetisk behandling med laser eller IPL bör vara medveten om riskerna. Du bör därför försäkra dig om att behandlingen utförs av en person som har tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Det är viktigt att känna till nedanstående om behandlingar med laser och IPL.

Ingen kvalitetskontroll

  • Med dagens reglering av kosmetiska behandlingar ställs inga krav på att den som utför behandlingar med laser eller IPL har sjukvårdsutbildning. Du bör därför själv kontrollera att behandlaren har tillräcklig kompetens och erfarenhet.
  • För behandlingar i området runt ögonen krävs dock att företaget eller salongen har en ansvarig läkare.
  • Titlar som diplomerad eller certifierad får användas av vem som helst och är därför ingen garanti för kompetens. Inte heller ordet klinik är ett skyddat begrepp. För att kalla sig legitimerad krävs däremot särskild utbildning. Legitimerad läkare får bara den som har genomgått läkarutbildning kalla sig.

Kan skada hud och ögon

Det finns alltid risker med laser- och IPL-behandlingar i kosmetiskt syfte. Vid kosmetiska behandlingar används lasrar i de starkaste laserklasserna (laserklass 3B och 4) och IPL. Det förekommer även andra benämningar på IPL, till exempel FPL (fluorescerande pulserat ljus), men samma regler gäller i sådana fall.

  • Den vanligaste skadan är brännskador i huden som kan ta lång tid att läka. Brännskador kan ge upphov till både infektioner och ärrbildning. Ju mörkare din hud är, desto större är risken för brännskador. Det beror på att hudens pigment tar upp ljuset och omvandlar det till värme. Risken för brännskador kan också öka om du samtidigt med behandlingen använder vissa läkemedel eller brun-utan-solprodukter.
  • Både laser och IPL kan orsaka hyper- och hypopigmentering, vilket innebär att den behandlade huden blir mörkare eller ljusare än kringliggande hud.
  • Ögat är den del av kroppen som är känsligast för laser och IPL. Därför får behandlingar inom ett område på två centimeter runt ögat endast utföras under ansvar av legitimerad läkare. Strålningen kan orsaka skador på näthinnan som i värsta fall kan leda till synbortfall. De starkaste lasrarna (laserklass 4) kan orsaka ögonskador bara av att du tittar på en reflektion av laserstrålen mot en matt yta. Under en behandling med laser eller IPL är det lämpligt att du som kund har ögonskydd som skyddar mot strålningen.
  • Det är mycket viktigt att du inte tar bort pigmentfläckar med laser eller IPL, eftersom dessa kan vara tecken på en hudtumör. Att ta bort sådana fläckar med laser eller IPL kan försena en eventuell cancerdiagnos. Om du vill ta bort en pigmentfläck bör den alltid undersökas av en läkare först.

Andra laserbehandlingar där svagare lasrar används, till exempel lasermätning av fötter för att ta fram ortopediska inlägg, är ofarliga.

Olika laserklasser

Lasrar delas in i olika laserklasser efter hur allvarliga skador de kan orsaka.

Det finns i huvudsak åtta laserklasser:

1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4.

Produkter i laserklass 1 orsakar inga skador. Produkter i laserklass 4 kan däremot orsaka permanenta synskador, kraftiga brännskador på huden och antända brännbart material.