Transport av radioaktiva ämnen

Transport av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen används inom många områden och på många platser i samhället, till exempel inom sjukvård, forskning, kärnkraftsindustri och annan industri. Dessa ämnen transporteras på olika sätt. Hur transporterna går till beror bland annat på mängden av det radioaktiva ämnet och dess egenskaper.

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på att transporter av radioaktiva ämnen är säkra. Förutom tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen ska också alla krav enligt lagen om transport av farligt gods vara uppfyllda.