Finns det regler för laseranvändning?

I Sverige krävs tillstånd för att använda laser i laserklass 3B och 4  för underhållning, konst eller reklam. Detsamma gäller om lasrar i klass 3B och 4 används på ett sådant sätt att laserstrålarna når allmän plats eller luftrum. Det krävs också tillstånd för all hantering av laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4.