R1

R1 var Sveriges första kärnreaktor. Den låg i Stockholm och användes främst för forskning och utbildning. R1 är avvecklad och kräver ingen tillsyn från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sveriges första reaktor, R1, byggdes cirka 30 meter ner i ett bergrum vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Reaktorn användes i första hand för forskning och utbildning och drevs mellan 1954 och 1970. Reaktorn revs i början av 1980-talet och reaktorhallen sanerades och friklassades.

Den före detta reaktorhallen finns fortfarande kvar och används för utställningar och andra evenemang.