Märkning och utformning av lasrar

Produkter som innehåller laser måste vara märkta på ett korrekt sätt så att de kan användas på ett säkert sätt. Hur märkningen ska se ut framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. På den här sidan hittar du som säljer laser information och vägledning.

Eftersom laserstrålning kan vara skadlig måste produkter som innehåller laser vara korrekt märkta så att produkterna kan användas på ett säkert sätt.

I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:4) och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus finns regler för märkning.

I föreskrifterna finns även våra allmänna råd, som tydliggör för dig som säljer laserprodukter hur reglerna ska tillämpas. Kraven i våra föreskrifter handlar om följande:

  • Märkning med laserklass och vilken standard lasern uppfyller. Även laservarningstriangel, varningar, maximal uteffekt eller pulsenergi, pulslängd och våglängd, laserutgångens placering och riskavstånd ska anges på lasern. Se bildexempel på sidan.
  • Användarinstruktioner för lasern.

Klassmärkning och varningssymboler

Alla lasrar ska vara märkta med laserklass. Dessutom ska alla lasrar i laserklass 2 och uppåt ha varningstext och varningssymbol. Varningarna ska vara tryckta med svart text på gul botten.

Bilden visar en del av de krav som ställs på märkningen. För att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt krävs dock att alla relevanta varningar finns med. Vilka dessa är framgår av standarden SS-EN 60825-1 och varierar beroende på lasertyp.

Specifikt för laserpekare

Tabellen visar en översikt över vad en typisk laserpekare bör vara utrustad och märkt med.

Krav på laserpekare SS-EN   60825-1 2 3R 3B 4
Säkerhetsutrustning Kapitel 4        
Nyckelbrytare 4.6     o o
Varningslampa 4.7   (o) o o
Strålstopp 4.8     o o
Märkning Kapitel 5        
Varningstriangel 5.3–5.6 o o o o
Varningstriangel och laserklass 5.3–5.6 o o o o
Laserutgång 5.7   o o o
Information om standard och stråldata 5.8 o o o o
Varning för osynlig strålning 5.10   (o) (o) (o)
Information Kapitel 6        
Användarinstruktioner 6.1a o o o o
Stråldata 6.1c o o o o
Riskavstånd NOHD) 6.1e     o o
Specifikation   av skyddsglasögon 6.1f   o o o
Klassificering och varningar 6.2a o o o o
(o) i tabellen gäller bara för osynlig laserstrålning.