Sol och D-vitamin

När du är ute i solen och exponeras för UV-strålning bildar kroppen D-vitamin. Sommartid behöver du inte vara ute långa stunder för att det ska ske. För en person med ljus hy räcker det med cirka 15 minuters sol på armar och ansikte mitt på dagen.

Solens UV-strålning gör att kroppen kan bilda D-vitamin. Det krävs inte mycket UV-strålning för att kroppen ska få tillräckligt med D-vitamin. Sommartid räcker det att vara ute i solen i drygt en kvart för en person med ljus hy.

D-vitamin hjälper kroppen att tillgodogöra sig viktiga ämnen som fosfor och kalcium. Du kan få i dig D-vitamin via maten eller genom kosttillskott. Det bildas också i huden när vi är ute i solen. D-vitamin kan förhindra benskörhet. Däremot är det oklart om det bidrar till att förhindra andra sjukdomar.

Livsmedel med D-vitamin

I Sverige är solen alltför svag på vintern för att produktionen av D-vitamin ska stimuleras. D-vitamin tillsätts därför i livsmedel som till exempel lätt- och mellanmjölk och margarin. D-vitamin finns även naturligt i olika födoämnen som fet fisk, torskleverolja och ägg.

D-vitaminets roll oklar

D-vitamin kan förhindra benskörhet. Dock är det oklart om D-vitaminet bidrar till att förhindra andra sjukdomar, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd. Däremot finns ett starkt stöd för att UV-strålning är den mest betydelsefulla riskfaktorn för att utveckla hudcancer, en cancerform som för närvarande ökar mer än någon annan cancerform i Sverige.

Den som lider av D-vitaminbrist måste tillföra vitaminet i rätt dos och på ett kontrollerat sätt. Det är inte möjligt genom att sola. Det är också så att UV-strålning till och med bryter ner D-vitamin.

Mer information om UV-strålning och D-vitamin finns i en rapport framtagen av Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd från 2010.

Världshälsoorganisationens bedömning

I en rapport från 2008 skriver Världshälsoorganisationens (WHO) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC) att det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och cancer. IARC konstaterar också att låga D-vitaminnivåer tycks ha ett samband med en kortare livslängd.

IARC anser dock att det är oklart om resultaten beror på att D-vitamin skyddar mot cancer eller på att man har låg D-vitaminnivå för att man har dålig hälsa. Cancerforskningsorganet bedömer därför att det behövs mer information om vilka funktioner D-vitamin har och vilka mängder som är lagom, eftersom även höga nivåer innebär risker, innan en eventuell höjning av den rekommenderade D-vitaminnivån kan diskuteras.

WHO avråder människor från solning, eftersom detta är den främsta bidragande orsaken till hudcancer. Vid D-vitaminbrist rekommenderar WHO istället kosttillskott.

Solarier bidrar inte till D-vitaminproduktion

Att sola i solarium är inte någon bra metod för att få D-vitamin. Det beror på att solarierna har en högre andel UVA-strålning än den naturliga solen. UVA-strålning är en typ av UV-strålning som inte bidrar till D-vitaminproduktionen. Däremot ökar strålningen risken för hudcancer.