Myndighetens uppdrag inom laser och IPL

Laser och intensivt pulserande ljus (IPL) kan vara skadligt för ögon och hud och måste användas försiktigt. Därför tar Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat fram regler för användning av laser och IPL. Starka laserpekare är förbjudna om man inte har särskilt tillstånd.

Strålsäkerhetsmyndigheten

  • ger tillstånd för starka laserpekare och för laser som används på allmän plats
  • ger ut föreskrifter och råd om användning av laser och IPL
  • inspekterar verksamheter som använder laser eller IPL för kosmetiska behandlingar och verksamheter som använder laser för underhållning, konst eller reklam eller där lasern bestrålar allmän plats eller luftrummet.

Detaljerad information om vilka regler som gäller vid användning av laser och IPL finns i

  • Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:4) och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus
  • Strålskyddslag (2018:396)
  • Strålskyddsförordning (2018:506).

Arbetsmiljöverkets uppdrag och regler

Arbetsmiljöverket sköter tillsynen över arbetstagarnas säkerhet. Regler för hur arbetet med laser ska utformas för att skador inte ska uppstå, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.