Om laser och IPL

Laser och intensivt pulserande ljus (IPL) är ljus med mycket hög intensitet. Laser och IPL har många användningsområden, men kan vara skadliga för ögon och hud och måste användas försiktigt. Starka laserpekare är förbjudna om man inte har särskilt tillstånd.

Laserljusets egenskaper gör att det kan fokuseras till mycket hög intensitet och hållas ihop i en smal ljusstråle som når långa sträckor. Det innebär att ögat fokuserar laserljuset till en liten punkt med mycket hög intensitet på näthinnan. Därför kan laser vara mycket bländande och skada ögats näthinna. Starka lasrar kan också ge brännskador på huden. Men det finns även lasrar som är så svaga att de är ofarliga.

Exempel på användningsområden för laser:

  • Forskning
  • Industriell bearbetning av material
  • Korrigering av synfel
  • Kirurgi och andra medicinska undersökningar eller behandlingar
  • Kosmetiska behandlingar, exempelvis hårborttagning
  • Lasershower på konserter och nattklubbar
  • Avståndsmätare och andra mätinstrument

Laserstrålen kan ha olika färg, till exempel röd, grön eller blå. Det är inte färgen på laserstrålen som avgör hur skadlig den är.

IPL används för kosmetiska behandlingar

IPL är en teknik som ger mycket intensiva korta ljuspulser och som används för kosmetiska behandlingar. På grund av det höga energiinnehållet i ljuspulserna kan IPL orsaka skador i ögon och hud. Precis som för laser är det viktigt att skydda ögonen vid användning av IPL.

Exempel på användningsområden för IPL:

  • Hårborttagning
  • Hudföryngring
  • Borttagning av ytliga blodkärl

Olika laserklasser

Lasrar delas in i olika laserklasser efter hur allvarliga skador de kan orsaka.

Det finns i huvudsak åtta laserklasser:

1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4.

Produkter i laserklass 1 orsakar inga skador. Produkter i laserklass 4 kan däremot orsaka permanenta synskador, kraftiga brännskador på huden och antända brännbart material.

Denna text finns även på lättläst svenska