Doskatalog

Strålsäkerhetsmyndighetens doskatalog är avsedd för dig som arbetar med nuklearmedicin i sjukvård och forskning och behöver beräkna stråldoser vid nuklearmedicinska undersökningar.

Doskatalogen

De beräknade stråldoserna gäller för en referensperson och inte för enstaka individer eftersom det finns stora individuella variationer.

Det finns dosblad för över 200 olika substanser och radionuklider. I katalogen hittar du de mest använda substanserna. För äldre dosblad där effektiv dosekvivalent är angiven för vuxna har även den effektiva dosen angivits.

Saknar du någon substans, har du frågor eller synpunkter på doskatalogen, kontakta oss via e-post till myndighetens registratur

Doskatalogen uppdaterades senast 2021. Arbetet med doskatalogen började 1969. 

Arbetet med patientdoserna har resulterat i Internationella strålskyddskommissionens (ICRP) Publikation 53, samt tillägg till denna i Publikation 62, 80, 106 och 128.