Nyheter

Visar 86 sökträffar på nyheter från 2021 och framåt

Sortera på:

Relevans Datum
 • Negativ utveckling för miljömålet Säker strålmiljö

  Sverige får svårare att uppnå miljömålet Säker strålmiljö till 2030. Det beror bland annat på att det inte finns en plan för slutförvaring av icke kärntekniskt radioaktivt avfall från exempelvis sjukvård och forskning. Detta konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sitt bidrag till den årliga uppföljningen...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till möte om kärnavfallsfrågor

  Vad händer i processen kring slutförvaret av använt kärnbränsle? Vad kom den internationella granskningen av Sveriges hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall fram till? Det är några av frågorna som kommer att avhandlas på Strålsäkerhetsmyndighetens informationsmöte om kärnavfallsfrågor den 10 april...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Michael Knochenhauer ny generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten

  Idag presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari den nya generaldirektören på Strålsäkerhetsmyndigheten, Michael Knochenhauer. Hans förordnande sträcker sig fram till december 2026.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya utlysningar för forskningsmedel inom strålsäkerhet

  Strålsäkerhetmyndigheten har publicerat sex nya utlysningar för forskningsmedel inom områden som rör strålsäkerhet. Nytt för årets utlysningar är att strålsäkerhet för ny kärnkraft har fått en egen utlysning och att det finns forskningsmedel riktade till unga forskare inom befintlig kärnkraft.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Utökat mellanlager för använt kärnbränsle godkänns

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Svensk Kärnbränslehantering AB:s förnyade säkerhetsredovisning för mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn. Därmed kan provdriften av den utökade verksamheten inledas.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Få unga känner till att hudcancerfallen ökar

  Unga är inte lika medvetna som äldre om att antalet hudcancerfall ökar kraftigt i Sverige. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens årliga enkät om svenskarnas solvanor.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Få anmäler oplanerade händelser med strålning

  Oplanerade händelser, exempelvis en händelse där för hög stråldos misstänkts, beror oftast på att rutiner i verksamheten inte har efterlevts. Det visar en ny sammanställning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Men det är bara en liten del av de tillståndspliktiga verksamheterna där strålning används som anmält...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny kärnkraft står på agendan under IAEA:s generalkonferens

  Hur myndigheter hanterar ansökningar om ny kärnkraft, att samordna stödet till Ukraina och slutförvar av använt kärnbränsle. Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på IAEA:s stora generalkonferens i Wien som hålls i veckan...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bra rutiner för personalstrålskydd vid hjärtröntgen

  Röntgen som används på hjärtavdelningar bedrivs mestadels under strålsäkra former och med god medvetenhet om personalstrålskydd. Det visar en genomgång av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn de senaste åren. Men omorganisationer och ett otydligt ansvar för hyrpersonal kan ibland göra att rutiner faller bort och strålskyddet...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

  Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

  Innehållstyp: Nyheter