Torkning med mikrovågor pågår i huset

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på hur mikrovågstorkning ska gå till och hur företag som torkar ska informera de boende i fastigheter som mikrovågstorkas. Utrymmen där torkning pågår ska märkas tydligt med varningssymbolen för mikrovågor, och i anslutning till de utrymmen där torkningen pågår ska det finnas anslag som informerar om detta. Företag kan använda sig av det här informationsmaterialet för att anslå att mikrovågstorkning pågår.