Handbok: Anmälningspliktig verksamhet – Smådjursröntgen

Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar inom anmälningspliktig veterinärverksamhet. Handboken är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att uppnå ett bra strålskydd på din klinik.

Anmälningspliktig veterinärverksamhet omfattar röntgendiagnostik av smådjur med följande utrustningar:

  • Stationär röntgenutrustning med en rörspänning som inte överstiger 150 kilovolt och med strålfältet enbart riktat nedåt.
  • Röntgenutrustning för djurtandvård med en rörspänning som inte överstiger 75 kilovolt och med en intraoralt placerad bildmottagare.

Denna handbok ersätter inte regelverket och det kan finnas alternativa lösningar för att uppfylla en bestämmelse. Som verksamhetsbedrivare är det ditt ansvar att se till att du följer bestämmelserna i svensk lagstiftning.

Vill du beställa den här publikationen i tryckt format?

Du kan beställa den här publikationen i tryckt format till självkostnadspris.

Kommuner och skolor kan du beställa upp till 50 tryckta exemplar gratis.

Du beställer publikationen via e-post, Kommunikation@ssm.se. För att vi ska kunna behandla din beställning måste du ange

- länk till publikationen du vill beställa,
- antal,
- ditt namn,
- personnummer eller organisationsnummer,
- fakturaadress, samt
- postadress dit publikationen ska skickas.

Vi återkommer till dig med information om pris. Beställningen genomförs först när du godkänt kostnaden.