Radon

Radon är en radioaktiv gas som inte luktar, syns eller smakar. Det går att mäta radon med en särskild mätare.

När en människa andas in radon kan delar av gasen fastna i lungorna. Radioaktiviteten ger strålning till lungorna och radonet kan därför orsaka lungcancer.

Personer som röker har lungor som är känsligare för radon. Risken att drabbas av lungcancer ökar mer än om man inte röker.

Radon kan finnas i bostäder. 500 personer får lungcancer varje år i Sverige av radon i bostaden. Många personer som får lungcancer av radon har också varit rökare.

Hos kommunen kan du få hjälp att beställa en radonmätning.

Du måste själv ta reda på om ett hus har radon innan du köper ett hus. Det gör du genom att mäta.

Kontrollera alltid marken innan du bygger hus. Och kontrollera att företaget som ska bygga huset vet hur de ska skydda mot markradon.

Om en radonmätning visar att det finns för höga halter av radon ska du ta reda på varifrån radonet kommer.

Radon kan komma från byggnadsmaterialet, från vatten i kranarna eller från jordluft som läcker in i huset.

Läs mer om radon