Radon

Radon är en radioaktiv gas som inte luktar,
syns eller smakar.
Det går att mäta radon
med en särskild mätare.

När en människa andas in radon
kan delar av gasen fastna i lungorna.
Radioaktiviteten ger strålning till lungorna
och radonet kan därför orsaka lungcancer.

Personer som röker
har lungor som är känsligare för radon.
Risken att drabbas av lungcancer ökar mer
än om man inte röker.

Radon kan finnas i bostäder.
500 personer får lungcancer varje år i Sverige
av radon i bostaden.
Många personer som får lungcancer av radon
har också varit rökare.

För att kunna lösa problemet
ska du ta reda på
varifrån radonet kommer.
Radon kan komma från byggnadsmaterialet,
från vatten i kranarna
eller från jordluft som läcker in i huset.

Hos kommunen kan du få hjälp
att beställa radonmätningar.

Du måste själv ta reda på
om huset har radon
innan du köper huset. 
Kontrollera alltid marken
innan du bygger hus.
Kontrollera att företaget som ska bygga huset
vet hur de ska skydda mot markradon.