Så arbetar vi med våra frågor

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver regler
för hur strålning får användas.

Vi kontrollerar kärnkraftverk, sjukhus,
industrier och universitet som använder
strålning så att de följer reglerna.

De som vill börja använda strålning
ska söka tillstånd hos oss.

Vi ger stöd till dem som vill forska
mer om strålning.

Vi vet mycket om strålning och kan
informera om hur man skyddar sig
mot strålning från till exempel solen.

Om en stor kärnkraftsolycka händer
kan vi snabbt börja arbeta
för att skydda människor och miljö.