Strålning i vården

I vården används strålning vid undersökningar för att ta bilder på kroppen. Vården använder också strålning vid behandling av vissa sjukdomar. 

Strålning finns vid röntgenundersökningar, undersökningar och behandlingar med radioaktiva ämnen, och strålbehandlingar.

Celler i kroppen som blir utsatta för en viss typ av strålning kan bli skadade. Oftast lagar cellerna sig själva eller så stöter kroppen bort de skadade cellerna.

Barn och foster är speciellt känsliga för strålning. Berätta därför för din läkare och för personal i sjukvården om du är gravid.

Läkaren ska alltid kunna förklara varför det är bättre med strålningen än utan. De ska alltid använda så lite strålning som möjligt.

Läs mer om strålning i vården