Strålning i vården

I vården använder man strålning
vid undersökningar för att ta bilder på kroppen.
Man använder också strålning
vid behandling av vissa sjukdomar. 

Strålning finns vid de här undersökningarna
och behandlingarna:
röntgenundersökningar,
undersökningar och behandlingar
med radioaktiva ämnen,
och strålbehandlingar.

Celler i kroppen som blir utsatta
för en viss typ av strålning kan bli skadade.
Oftast lagar cellerna sig själva
eller så stöter kroppen bort de skadade cellerna.

Barn och foster är speciellt känsliga för strålning.
Berätta därför för din läkare
och för personal i sjukvården om du är gravid.

Läkaren ska alltid kunna förklara
varför det är bättre med strålningen än utan.
De ska alltid använda så lite strålning som möjligt.