Vi skriver regler

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver egna regler, så kallade föreskrifter, för strålsäkerheten.

Vi ger ut våra föreskrifter i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling, SSMFS.

Kärnkraftverk och sjukhus och andra som arbetar med strålning måste följa reglerna i våra föreskrifter. 

När vi skriver våra regler följer vi den svenska strålskyddslagen och kärntekniklagen.

Vi skriver också så kallade allmänna råd som hör till strålsäkerhetsreglerna.

De allmänna råden är till för att göra det lättare för dem som arbetar med strålning att förstå och följa lagarna och reglerna. 

Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar strålsäkerheten vid transport av radioaktiva ämnen och när använt kärnbränsle och kärnavfall ska tas omhand.

Våra regler