Vi skriver regler

Vi skriver regler för att att skydda människor och miljö mot farlig strålning. Våra regler kallas föreskrifter.

Vi ger ut våra föreskrifter i vår författningssamling, SSMFS.

Kärnkraftverk, sjukhus och andra som arbetar med strålning måste följa reglerna i våra föreskrifter. 

När vi skriver våra föreskrifter följer vi den svenska strålskyddslagen och kärntekniklagen.

Vi skriver också så kallade allmänna råd som hör till våra föreskrifter.

De allmänna råden är till för att göra det lättare för dem som arbetar med strålning att förstå och följa lagarna och reglerna.

Våra regler