SSMFS 2018:6 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering

SSMFS 2018:6 har upphävt SSMFS 2008:25 och 2008:49.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:6) om industriell radiografering, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften kan endast laddas ner.