SSMFS 2008:44 Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:44) om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne, se nedan.

Vid beställning av den här föreskriften får du den konsoliderade versionen skickad till dig.

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde.