Röntgenstrålfält

Riksmätplatsen erbjuder kalibreringar av instrument för strålterapi, strålskyddsändamål och röntgendiagnostik.

Strålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är avsedda för terapi, N-40 till N-300 för persondosimetri, L-35 till L-240 för strålskydd samt RQR-2 till RQR-10, RQA-2 till RQA-10 och RQT-8 till RQT-10 för röntgendiagnostik.

Röntgenstrålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är spårbara till Bureau International des Poids et Mesures i Frankrike och övriga till Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Tyskland.

Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet vid 95 procent konfidensnivå är:

  • CCRI-10 till CCRI-50(a): ±1,4 procent
  • CCRI-100 till CCRI-250: ±0,8 procent
  • N-40 till N-300: ±5 procent
  • L-35 till L-240: ±5 procent
  • RQR2 till RQR-10: ±2,4 procent
  • RQA-2 till RQA-10: ±2,4 procent
  • RQT-8 till RQT-10: ±1,9 procent.
Kvalitet U kV Tilläggsfilter HVL Eeff keV Kermarater µGy/s
ISO/IEC-kod Pb mm Sn mm Cu mm Al mm mmAl mmCu

CCRI-10

CCRI-25

CCRI-50(b)

CCRI-50(a)

10

25

50


50

---

---

--

 

0,31

0,94


4,08

0,039

0,25

1,00


2,23

 

 

 


0,071

 

13

21


30

200–2500

220–2300

300–3100


60–620

CCRI-100

CCRI-135

CCRI-180

CCRI-250

100

135

180

250

 ---

---

 

0,19

0,40

1,69

3,14

3,18

3,59

1,02

3,81

0,14

0,47

0,93

2,5

40

60

80

120

90–900

80–800

120–1200

150–1500

N-40

N-60

N-80

N-100

N-120

N-150

N-200

N-250

N-300

40

60

80

100

120

150

200

250

300

 

 

 

 

 

 

1,00

3,12

5,3

 

 

 

 

1,01

2,54

3,00

2,03

3,0

0,20

0,65

2,15

5,00

5,00

 

1,95

 

4,13

3,05

3,05

3,11

2,12

2,12

0,48

---

0,086

0,24

0,59

1,1

1,7

2,4

4,0

5,2

6,2

32

46

64

82

103

120

155

198

242

0,2–8,7

0,3–14

0,2–6,7

0,1–4,0

0,1–4,6

0,8–34

0,3–11

0,3–10

0,3–10

L-35

L-55

L-70

L-100

L-125

L-170

L-210

L-240

35

55

70

100

125

170

210

240

 

 

 

 

 

1,54

3,56

5,58

 

 

 

2,00

4,03

3,02

2,02

2,01

0,257

1,190

2,500

0,523

0,982

0,981

0,524

0,525

 

7,51

4,06

3,90

 

 

 

 

 

 

 

2,37

0,07

0,25

0,49

1,2

2,0

3,5

4,6

5,4

31

47

60

87

110

150

190

225

0,01–0,6

0,03–1,3

0,03–1,2

0,04–1,4

0,05–2,1

0,02–1,0

0,02–0,9

0,02–0,7

RQR-2

RQR-3

RQR-4

RQR-5

RQR-6

RQR-7

RQR-8

RQR-9

RQR-10

40

50

60

70

80

90

100

120

150

--- --- ---

2,5

2,5

2,8

2,8

3,0

3,0

3,5

3,9

4,5

1,4

1,8

2,2

2,5

3,0

3,4

4,1

5,1

6,6

--- ---

40–200

40–200

40–200

40–200

40–200

40–200

40–200

40–200

40–200

RQA-2

RQA-3

RQA-4

RQA-5

RQA-6

RQA-7

RQA-8

RQA-9

RQA-10

40

50

60

70

80

90

100

120

150

--- --- ---

6,6

14

19

24

29

33

38

44

50

2,2

3,8

5,4

6,8

8,2

9,3

10

12

13

--- ---

4–20

4–20

4–20

4–20

4–20

4–20

4–20

4–20

4–20

RQT-8

RQT-9

RQT-10

100

120

150

   

0,20

0,23

0,30

3,49

3,89

4,54

7,1

8,4

10,3

   

20–150

20–150

20–150