Röntgenstrålfält

Riksmätplatsen erbjuder kalibreringar av instrument för strålterapi, strålskyddsändamål och röntgendiagnostik.

Observera att under 2023 har vi ett förlängt uppehåll för röntgenkalibreringar under perioden juli – oktober.

Strålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är avsedda för terapi, N-40 till N-300 och L-35 till L-240 för strålskydd samt RQR-2 till RQR-10, RQA-2 till RQA-10 och RQT-8 till RQT-10 för röntgendiagnostik.

Metoden för röntgenstrålfälten CCRI följer BIPM-2018/06, RQR, RQA och RQT följer IAEA TRS 457 och ISO N och L följer ISO 4037. Strålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är spårbara till Bureau International des Poids et Mesures i Frankrike och övriga till Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Tyskland.

Kvalitet Önskad spänning Tilläggsfilter HVL Eff. energi
BIPM, IEC, ISO-kod kV AI mm Cu mm Sn mm Pb mm mmAl mmCu keV
CCRI-10 10              
CCRI-25 25 0,31       0,24   14
CCRI-50(b) 50 0,99       1,01   24
CCRI-50(a) 50 4,08       2,21   30
CCRI-100 100 3,59         0,148 39
CCRI-135 135 2,28 0,23       0,488 60
CCRI-180 180 2,28 0,47       0,955 79
CCRI-250 250 2,50 1,59       2,396 129
N-40 40 4,00 0,18     2,648   33
N-60 60 4,00 0,65     0,648 0,237 47
N-80  80 4,00 2,15       0,582 66
N-100  100              
N-120 120 4,00 5,00 1,01     1,663 100
N-150  150              
N-200 200 4,00 1,95 3,00 1,00   3,952 170
N-250 250              
N-300 300 4,00   3,04 5,17   5,999 261
L-35 35 4,00 0,25     2,217   30
L-55  55              
L-70 70 4,00 2,50       0,477 60
L-100  100              
L-125 125 4,00 0,98 4,03     2,005 115
L-170 170 4,00 0,98 3,02 1,54   3,441 149
L-210  210              
L-240 240 4,00 0,53 2,01 5,58   5,306 223
RQR-2 40 2,55       1,423   27
RQR-3 50 2,55       1,811   29
RQR-4 60 2,89       2,277   30
RQR-5 70 2,89       2,570   32
RQR-6 80 3,24       3,078   35
RQR-7 90 3,24       3,483   37
RQR-8 100 3,38       3,960   39
RQR-9 120 3,85       4,968   43
RQR-10 150 4,57       6,585   49
RQA2 40 6,81       2,207   30
RQA3 50 13,51       3,75   38
RQA4 60 18,76       5,321   44
RQA5 70 23,79       6,726   49
RQA6 80 29,1       8,132   56
RQA7 90 33,08       9,221   60
RQA8 100 37,56       10,153   67
RQA9 120 37,56       11,679   75
RQA10 150 49,56       13,313   86
RQT8 100 3,49 0,20     6,961   50
RQT9 120 3,89 0,23     8,353   57
RQT10 150 4,54 0,30     10,227   67

Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet vid 95 procent konfidensnivå framgår av tabellen nedan.

Kvalitet Storhet urel (k=2)
CCRI 10 - 50 Kluft 1,4%
CCRI 100-250 Kluft 0,9%
RQR, RQA Kluft 2,4%
RQR, RQA KAP 1,4%
RQT KLP 1,1%
N och L Kluft 1,2%
N och L HP, H', H* 5,0%