Röntgenstrålfält

Riksmätplatsen erbjuder kalibreringar av instrument för strålterapi, strålskyddsändamål och röntgendiagnostik.

Strålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är avsedda för terapi, N-40 till N-300 och L-35 till L-240 för strålskydd samt RQR-2 till RQR-10, RQA-2 till RQA-10 och RQT-8 till RQT-10 för röntgendiagnostik.

För bestrålning av persondosmätare används bål-, finger-, handleds- eller huvudfantom av plexiglas eller vatten. Bestrålningar görs för storheten persondosekvivalent i N- och L-kvaliteter.

Röntgenstrålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är spårbara till Bureau International des Poids et Mesures i Frankrike och övriga till Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Tyskland.

Kvalitet U Tilläggsfilter HVL Eeff
ISO/IEC-kod kV Pb mm Sn mm Cu mm Al mm mmAl mmCu keV
CCRI-10 10         0,04    
CCRI-25 25       0,31 0,25   13
CCRI-50(b) 50       0,94 1,00   21
CCRI-50(a) 50       4,08 2,23 0,07 30
CCRI-100 100       3,14 3,81 0,14 40
CCRI-135 135     0,19 3,18   0,47 60
CCRI-180 180     0,40 3,59   0,93 80
CCRI-250 250     1,69 1,02   2,5 120
N-40 40     0,20 4,13   0,09 32
N-60 60     0,65 3,05   0,24 46
N-80  80     2,15 3,05   0,59 64
N-100  100     5,00 3,11   1,1 82
N-120 120   1,01 5,00 2,12   1,7 103
N-150  150   2,54   2,12   2,4 120
N-200 200 1,00 3,00 1,95 0,48   4,0 155
 N-250 250 3,12 2,03       5,2 198
N-300 300 5,30 3,00       6,2 242
L-35 35     0,26     0,07 31
L-55  55     1,19 7,51   0,25 47
L-70 70     2,50 4,06   0,49 60
L-100  100   2,00 0,52 3,90   1,2 87
L-125 125   4,03 0,98     2,0 110
L-170 170 1,54 3,02 0,98     3,5 150
L-210  210 3,56 2,02 0,52 3,87   4,6 190
L-240 240 5,58 2,01 0,53   2,37 5,4 225
RQR-2 40       2,5 1,4   25
RQR-3 50       2,5 1,8   27
RQR-4 60       2,8 2,2   29
RQR-5 70       2,8 2,5   31
RQR-6 80       3,0 3   33
RQR-7 90       3,0 3,4   34
RQR-8 100       3,5 4,1   37
RQR-9 120       3,9 5,1   42
RQR-10 150       4,5 6,6   48
RQA-2 40       6,6 2,2   30
RQA-3 50       14 3,8   37
RQA-4 60       19 5,4   44
RQA-5 70       24 6,8   49
RQA-6 80       29 8,2   55
RQA-7 90       33 9,3   60
RQA-8 100       38 10   65
RQA-9 120       44 12   73
RQA-10 150       50 13   85
RQT-8 100     0,20 3,5 7,1   50
RQT-9 120     0,23 3,9 8,4   56
RQT-10 150     0,30 4,5 10,3   65

Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet vid 95 procent konfidensnivå framgår av tabellen nedan.

Kvalitet Storhet urel (k=2)
CCRI 10 - 50 Kluft 1,4%
CCRI 100-250 Kluft 0,9%
RQR, RQA Kluft 2,4%
RQR, RQA KAP 1,4%
RQT KLP 1,1%
N och L Kluft 1,2%
N och L HP, H', H* 5,0%