Publikationer

Din avgränsning ger 55 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:30 A model for fission gas release from mixed oxide nuclear fuel

  Nuclear fuel containing mixed oxide (MOX) pellets have been used since the 1960's. MOX fuel pellets are made from a mixture of uranium and plutonium oxide. MOX allows the large quantities of fissile isotopes produced and remaining in spent nuclear fuel from light water reactors to be recycled. Producing MOX fuel can be seen as a method to more efficiently use the natural uranium since...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:15 Transparensforum om mobiltelefoni –utbyggnaden av 3:e generationensmobiltelefoni i Sverige

  Projektet Transparensforum om mobiltelefoni har haft som syfte att förbättra dialogen i samhället avseende elektromagnetiska fält, med fokus på mobiltelefoniutvecklingen (3G), samt att öka förståelsen för olika aktörers roller. Metoden i projektet har varit RISCOM-modellen för riskkommunikation som bl.a. innebär att alla frågor måste...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:43 ProLBB - A Probabilistic Approach to LeakBefore Break Demonstration

  The SKI regulation SKIFS 2004:2 allows for the use of Leak Before Break (LBB) as one way to provide assurance that adequate protection exists against the local dynamic consequences of a pipe break. The way to demonstrate that LBB prevails relies on a deterministic procedure for which a leakage crack is postulated in certain sections of the pipe based on the leak detection capability of the...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:14 Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

  Utvärderingen av Säker strålmiljö är ett bidrag till Miljömålsrådets samlade bedömning av det nationella miljömålsarbetet. Rapporten beskriver och bedömer strålmiljön i Sverige, införda styrmedel, genomförda åtgärder och uppföljningsarbetet. Vidare bedöms möjligheten att nå Säker...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:18 Kartläggning av kvalitetssäkringsrutiner för DAP-mätare i svensk sjukvård

  SSI har undersökt hur DAP-mätare kvalitetssäkras på svenska sjukhus. DAP-mätare används vid mätningar av patienstråldoser vid röntgenundersökningar och det är viktigt att mätresultaten är tillförlitliga och att mätresultat från olika sjukhus kan jämföras. En förutsättning för detta är...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:12 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2006

  SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer. I denna rapport för år 2006 redovisas: aktuell incidens...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:13 Dosimetry audit on the accuracy of Ir-192 brachytherapy source strength determinations in Sweden

  The absorbed dose delivered to the patient in brachytherapy is directly proportional to the source strength in terms of the reference air-kerma rate (RAKR). Verification of this quantity by the hospitals is widely recognized as an important part of a quality assurance program. An external audit was performed on behalf of the Secondary Standard Dosimetry Laboratory at the Swedish Radiation...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:11 SSI:s granskning av SKB:s storregionala grundvattenmodellering för östra Småland (SKB Rapport 06-64)

  Denna rapport redovisar SSI:s granskning av Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKB) fördjupade analys av storregionala strömningsförhållanden i östra Småland (SKB Rapport 06-64). Som stöd för granskningen har SSI anlitat två externa experter, Anders Wörman vid KTH i Stockholm och Clifford Voss från USGS i USA, vars rapporter redovisas...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:10 Radiological consequences of radionuclide releases to sewage systems from hospitals in Sweden

  The report addresses radioactive discharges to sewers originating from hospitals, mainly in the form of the excretion of patients treated with radioisotopes for diagnostic or therapeutic purposes. Assessments of doses to the public, including sewage workers, arising from such discharges are performed. Doses are compared against the exemption level of 10 μSv/a and the dose constraint of 100...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:31 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2006

  Säkerhetsproblemen i el-systemen vid reaktor Forsmark 1 var den dominerande händelsen i de svenska kärntekniska anläggningarna under 2006. Händelsen har fått stor betydelse för synen på tillförlitligheten när det gäller säkerhetssystems funktioner och har väckt stor internationell uppmärksamhet. I samband med SKI:s utredning...

  Innehållstyp: Publikationer