Publikationer

Din avgränsning ger 36 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2021:28 Analysis of Radon Levels in Swedish Dwellings and Workplaces

  SSM perspektiv Bakgrund Exponering för radon anses vara den viktigaste orsaken till lungcancer näst efter rökning och beräknas orsaka omkring 500 lungcancerfall årligen i Sverige. Därför är det viktigt att sänka radonhalten i inomhusluften, speciellt om nivån överstiger referensnivån 200 Bq/m³. För att kunna uppdatera beräkningar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:27 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) verkar för att användningen av strålning inom sjukvård är säker. Strålbehandling vid tumörsjukdomar är en del av denna användning. Revision utifrån det kliniska resultatet är en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet också vid strålbehandling. Krav på...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:25 Simulering av BWR normalvattenkemi

  SSM perspektiv Bakgrund Primärsystemet i en kokvattenreaktor (BWR) såsom rörledningar och komponenter utgörs bland annat av rostfria stål och nickelbaslegeringar. Dessa material har  påvisats att i olika grad kunna drabbas av interkristallin spänningskorrosionssprickning under de förutsättningar som råder i en BWR. Väl underbyggda samband...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:26 Interkristallin spänningskorrosion i nickelbaslegeringar i BWR- och PWR-miljö

  En sammanställning av kunskapsläget med fokus på erfarenheter av studier genomförda i Sverige...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:24 Redovisning av regeringsuppdrag om metoder för säkerställande av information och kunskap över lång tid för slutförvaret för kärnbränsle

  Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för olika metoder hur information och kunskap om slutförvaret för kärnbränsle kan säkerställas över lång tid. SSM har valt att inte begränsa redovisningen till kärnbränsleförvaret utan redovisningen gäller all geologisk...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser

  Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön och i detta ansvar ingår att känna till radonhalten på arbetsplatser. Radonhalten på en arbetsplats bör mätas om ingen tidigare mätning finns eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Dessutom bör mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:23 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna Forsmark Kraftgrupp AB, Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Svensk Kärnbränslehantering AB, har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner, DNB. Rapporten som är baserad på Eurokoderna...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:22 Explosionslasters inverkan på reaktorinneslutningens betongdelar

  SSM perspektiv Bakgrund För att en konstruktion ska kunna motstå effekterna av stora dynamiska laster, t.ex. impulslaster på grund av explosioner, behöver den ha stor energiupptagningsförmåga. Med konstruktioner menas här byggkonstruktionsdelar av armerad betong. Vid dynamiska förlopp kan materialets hållfasthet påverkas gynnsamt på grund...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:21 Region-specific radioecological evaluation of accidental releases of radionuclides from ESS

  SSM perspective Background To strengthen the material science research in Europe, the European Spallation Source (ESS) is being built in Lund in the southern part of Sweden. In the spallation process, neutrons are generated when the accelerated protons hit the tungsten target. In addition, a broad range of radioactive by-products are produced that differs from the fission products produced...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:20 Effects of additives on UO2 fuel behavior: expanded edition

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) follows the development of nuclear fuel closely. Fuel with additives like chromia and gadolinia is used in Swedish reactors and fuel with even better thermal and mechanical properties is under development. This project is an in-depth study of data and models regarding the impact of additives on the properties of uranium...

  Innehållstyp: Publikationer