Publikationer

Din avgränsning ger 20 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Handbok i strålskydd för häströntgen

  Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar med röntgendiagnostik av hästar, vilket vi i denna handbok har valt att kalla häströntgen. Den riktar sig både till kliniker och ambulerande verksamheter.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:15 Strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer

  I den här rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) planeringsunderlag för strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer i samband med händelser i beredskapskategori 4. Händelser i beredskapskategori 4 omfattar händelser i verksamheter...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:14 Radiologiska undersökningar i Sverige under 2018

  Sammanfattning Studien omfattar radiologiska undersökningar (konventionella röntgenundersökningar, datortomografiundersökningar, nuklearmedicinska undersökningar, ultraljudsundersökningar och MR-undersökningar) som utförts under 2018 och bygger på uppgifter...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Radon – Bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde

  Bakgrund Den 1 juni 2018 trädde strålskyddslagen och strålskyddsförordningen ikraft. Bestämmelserna i lagen och förordningen reglerar bland annat vad som gäller för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Syfte Denna handbok...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:12 Assessment of the QT-COOL coolant channel module against the PBF RIA 1-2 experiment

  SSM perspective Background The fuel rod analysis program SCANAIR has been developed by IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) for analysis of reactivity initiated accidents (RIA) in light water reactors. The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) has access to...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:13 Core data Research at Uppsala University

  SSM perspective Background This project is to support a research group at Uppsala University in the research feld of nuclear data for applications. Nuclear data research is about measuring microscopic cross-sections and developing theoretical nuclear models to create evaluated nuclear data...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:11 Competency based assessments of Nuclear Power Plant controlroom operators

  Experiences of development and first operational methodological and technical demonstrator application...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:10 Patientstråldoser vid röntgenundersökningar

  Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har genomfört en utredning av det nationella systemet för diagnostiska referensnivåer. Utredningen baseras på stråldosnivåer som rapporterats till SSM. Aktuella inrapporterade data för de undersökningar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Nuclear Security, Safety and Non-Proliferation: Sweden's International Cooperation in 2019

  Since the early 1990s, Sweden has been engaged in international efforts to ensure that radioactive and nuclear materials, as well as facilities and installations, are kept safe and secure. When the Soviet Union collapsed in 1991 and 1992, it is likely that Sweden was the first country to...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:09 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2019

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd om ultraviolett (UV) strålning ger myndigheten råd inom områden som rör olika aspekter i samband med ultraviolett strålning. I rådet ingår experter inom områdena onkologi,...

  Innehållstyp: Publikationer