Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1990:18 Some Estimates of the Total NuclideInventory in the Year 2100 from Swedish Nuclear Power Production

    The total nuclide inventory in spent fuel from the swedish nuclear power programme has been estimated for three cases. All reactors were arrumed to operate until the year 2010 and then shut down simultaneously. All fuel used was assumed to be based on enriched natural uranium. The reactors were assumed to shut down after 25 years of commercial operation, but not later than in the year 2010.

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1990:5 Granskning av SKBs FoU-Program 89

    SKI:s granskning av FoU-program 89 har resulterat i en granskningspromemoria (SKI Teknisk Rapport 90:5) där SKIs samlade synpunkter redovisas. Här återges en sammanfattning av dessa synpunkter inom olika delområden. SKI vill på grundval av erfarenheterna från den genomförda granskningen framföra vissa synpunkter på presentationen av programmet som kan...

    Innehållstyp: Publikationer