Publikationer

Din avgränsning ger 39 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2016:36 Säker kraftförsörjning i svenska kärnkraftanläggningar? – En historisk betraktelse

  Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har vid uppföljning av de störningar som skett i kärnkraftanläggningar, både nationellt och internationellt, initierat ett arbete kallat Degraderad kraftförsörjning. Ett mål med arbetet är att ta ett helhetsgrepp om ämnet och möjliggöra att i en regelstyrd miljö kunna tillgodogöra...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:34 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2015

  Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd lämnar årligen en rapport avseende effekter av ultraviolett strålning. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till Strålsäkerhetsmyndigheten inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:35 Säkerhetsvärdering mot plastisk kollaps vid skadetålighetsanalyser

  Bakgrund Proceduren som används för brottmekanisk analys av defekter och inspektionsintervall för komponenter i svenska kärntekniska anläggningar utgår från den brittiska R6-metoden men är vidareutvecklad för att ha ett säkerhetsvärderingssystem som är kompatibelt med säkerhetskraven som uttrycks i den amerikanska tryckkärlsstandarden...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:33 Technical Note, Översikt över mättekniker för verifiering av atypiska bränsleobjekt på Clab

  Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskar Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om uppförande, innehav och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle och av en inkapslingsanläggning. Som en del i granskningen ger SSM forskare och konsulter uppdrag för att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:28 Fatigue fracture surface characterization and investigation

  Background In a previous study (SSM research report 2015:38) fatigue experiments were performed on welded austenitic stainless steel piping components. The fatigue experiments offer an opportunity to examine the obtained fatigue cracks with an optical microscope. Objective The present study performs a fractographical examination of the obtained fatigue cracks with the aim of determine where...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:27 Validation of fatigue fracture mechanics approaches

  Background In a previous study (SSM research report 2015:38) fatigue experiments were performed on welded austenitic stainless steel piping components. The fatigue experiments offer an opportunity to evaluate fatigue flaw tolerance assessments used in industry, which are based on the fracture mechanical approach implemented in ProSACC. Objective The present study aims to validate the used...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:25 Licensing of safety critical software for nuclear reactors

  – Common position of international nuclear regulators and authorised technical support organisations – Revision 2015...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:29 Evaluation of the Swedish participation in the Halden Reactor Project 2006–2014

  This is a report on the evaluation of the Swedish participation in the Halden Reactor Project 2006-2014. The study has consisted in evaluating the types and extent of added value from the Swedish participation in the Halden Reactor Project, and to determine what additional added value the participation could supply for the Swedish authority. It can be concluded from the study that the impacts...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:32 Forskning inom teknisk kärnämneskontroll vid Uppsala universitet under 2014–2015

  Gruppen vid Uppsala universitet för Fissionsdiagnostik och kärnämneskontroll har forskat kring olika metoder för att verifiera använt kärnbränsle, men även deltagit i utvecklingen av koncept för kärnämneskontroll för smältsalt reaktorer. Rapporten beskriver fyra forskningsområden närmare och sammanfattar verksamheten som...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:30 Measurement of Parameter Values for Predicting Corrosion Phenomena on Copper in Swedish HLNW Repositories

  Passivity breakdown and pitting on pure copper, the assumed material for the canisters for the isolation of high-level nuclear waste in Sweden, has been studied in simulated, sulphide- and chloride containing granitic rock groundwater and the data are interpreted in terms of the Point Defect Model (PDM). The results indicated that a sulphide barrier layer forms on the copper surface, and that...

  Innehållstyp: Publikationer