Publikationer

Visar 1297 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:12 Granskning av berättigandeprocessen inom barn- och ungdomstandvården

  Sammanfattning Bakgrund SSM har valt att fokusera tillsynen av patientstrålskydd inom odontologisk röntgendiagnostik på överutnyttjande av röntgen och särskilt fokus ska läggas på barn och unga vuxna. Att säkerställa att de radiologiska undersökningar som utförs är berättigade är en av de grundläggande principerna...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:10 Internal dosimetry of radionuclides that can be released during an accident at the European Spallation Source (ESS)

  Läs mer SSM perspective Background To strengthen the material science research in Europe, the European Spallation Source (ESS) is being built in Lund in the southern part of Sweden. In the spallation process, neutrons are generated when the accelerated protons hit the tungsten target. In addition, a broad range of radioactive by-products is produced that differs from the fission products...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:09 Assessment of modelling approaches for axial gas flow inside LWR fuel rods

  SSM perspective Background The fuel rod analysis program SCANAIR has been developed by IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) for analysis of reactivity initiated accidents (RIA) in light water reactors. The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) has access to SCANAIR in exchange for annual contributions for its further development. The development...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:08 Geophysical surveys on sub marine land- and rock slides and on alpine glaciers

  SSM perspective Background The future climate evolution and the impact it might have on a repository for radioactive waste is important when assessing the long-term safety. In a project funded by SSM (Holmlund et al. 2016), bathymetric data from the Southern Quark area between Sweden and Åland, provided by the Swedish Maritime Administration, were analysed, as well as terrestrial data from...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

  Sammanfattning Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:06 Rapport från SSMs vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2021

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd för UV-frågor bevakar det aktuella forsknings- och kunskapsläget vad gäller oönskade effekter av UV-strålning. Rådets arbete redovisas i en rapport årligen. Rådets arbete ger myndigheten stöd för bedömning av hälsorisker och åtgärder...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:05 Granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik

  SSM perspektiv Bakgrund Av SSM:s tillsynsprogram för hälso- och sjukvården framgår att fokus i tillsynen av patientstrålskydd inom medicinsk röntgenverksamhet ska läggas på kontroll av att det finns fungerande rutiner för berättigandebedömning. Att säkerställa att de radiologiska undersökningar som utförs är berättigade...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:04 Warm Pre-Stressing mechanisms

  SSM perspective Background Swedish nuclear power plants (NPP) were originally designed and analyzed with an assumed operating period of approximately 40 years. As Swedish NPPs reach their original technical design life the safety of the additional operating time has to be verified. With increased operating time, the shift in the fracture toughness curve of the reactor pressure vessel (RPV)...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:03 Effect of Neutron Irradiation on the Oxidation and Corrosion of Austenitic Stainless Steels

  SSM perspective Background Reactor pressure vessel internal components of austenitic stainless steel located close to the core are subject to a high neutron flux. Irradiation by fast neutrons induces changes in the material that affect microstructure, mechanical properties and microchemistry. These changes eventually lead to an increased susceptibility to irradiation assisted stress corrosion...

  Innehållstyp: Publikationer