Publikationer

Visar 1297 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:02 APRI-10 - Slutrapport

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har sedan början på 1990- talet finansierat forskning inom svåra haverier, då dåvarande SKI finansiellt bidrog till en professur och utvecklandet av avdelningen för kärnkraftsäkerhet på KTH. Inriktningen har varit att studera och verifiera den svenska haverihanteringen vid svårt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:01 Strålskyddet för forskningspersoner

  En utredning av systemet...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2021

  Generaldirektören har ordet Ny organisation för effektivare arbete Den 1 juni sjösatte vi vår nya organisation. Den bygger på de uppdrag vi har: tillståndsprövning, tillsyn, normering, kunskapsförsörjning och beredskap. Genom att till exempel samla all tillsyn på en avdelning kan vi lättare skapa enhetliga arbetssätt. Samtidigt undviker...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:28 Analysis of Radon Levels in Swedish Dwellings and Workplaces

  SSM perspektiv Bakgrund Exponering för radon anses vara den viktigaste orsaken till lungcancer näst efter rökning och beräknas orsaka omkring 500 lungcancerfall årligen i Sverige. Därför är det viktigt att sänka radonhalten i inomhusluften, speciellt om nivån överstiger referensnivån 200 Bq/m³. För att kunna uppdatera beräkningar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:27 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) verkar för att användningen av strålning inom sjukvård är säker. Strålbehandling vid tumörsjukdomar är en del av denna användning. Revision utifrån det kliniska resultatet är en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet också vid strålbehandling. Krav på...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:25 Simulering av BWR normalvattenkemi

  SSM perspektiv Bakgrund Primärsystemet i en kokvattenreaktor (BWR) såsom rörledningar och komponenter utgörs bland annat av rostfria stål och nickelbaslegeringar. Dessa material har  påvisats att i olika grad kunna drabbas av interkristallin spänningskorrosionssprickning under de förutsättningar som råder i en BWR. Väl underbyggda samband...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:26 Interkristallin spänningskorrosion i nickelbaslegeringar i BWR- och PWR-miljö

  En sammanställning av kunskapsläget med fokus på erfarenheter av studier genomförda i Sverige...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:24 Redovisning av regeringsuppdrag om metoder för säkerställande av information och kunskap över lång tid för slutförvaret för kärnbränsle

  Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för olika metoder hur information och kunskap om slutförvaret för kärnbränsle kan säkerställas över lång tid. SSM har valt att inte begränsa redovisningen till kärnbränsleförvaret utan redovisningen gäller all geologisk...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser

  Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön och i detta ansvar ingår att känna till radonhalten på arbetsplatser. Radonhalten på en arbetsplats bör mätas om ingen tidigare mätning finns eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Dessutom bör mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:23 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna Forsmark Kraftgrupp AB, Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Svensk Kärnbränslehantering AB, har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner, DNB. Rapporten som är baserad på Eurokoderna...

  Innehållstyp: Publikationer