Publikationer

Visar 1250 publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • Tillsynsvägledning radon – bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde

  Denna tillsynsvägledning riktar sig till kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt verksamhetsutövare som bedriver verksamheter som omfattas av kommunernas tillsyn.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Handböcker

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:06 The Changing Landscape of Non-proliferation and the EU

  Background Maintaining competence and knowledge within the nuclear non-proliferation area is a necessity for Sweden to keep its international commitments of peaceful use of all nuclear material. As part of this work the Swedish Radiation Safety Authority (SSM) made a call for research proposals

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2018

  Generaldirektörens inledning I januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sitt slutliga yttrande till regeringen över Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan enligt kärntekniklagen om att få uppföra ett geologiskt slutförvar

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:05 Sammanställning av genomförda inspektioner gällande optimering inom datortomografiverksamhet under 2018

  Sammanfattning Hösten 2018 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten röntgenverksamheten vid 33 röntgenkliniker. Inspektionerna genomfördes med inriktning mot granskning av hur systematiskt optimeringsarbete bedrivs avseende patientstrålskydd vid datortomograf­undersökningar.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:04 Dosimetry in environments surrounding a laser-plasma accelerator

  SSM perspective Background Modern laser technology makes it possible to generate ultrashort pulses with a very high peak power. At the Lund Laser Centre, a high-power laser facility in Lund, Sweden, laser pulses having a duration of approximately 30 femtoseconds are generated with a maximum

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:03 Evaluation of the hydrodynamic model in PARET/ANL

  Background The fuel rod analysis program SCANAIR has been developed by IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) for analysis of reactivity initiated accidents (RIA) in light water reactors. The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) has access to SCANAIR in exchange

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:02 Research within technical safeguard at Chalmers University of Technology during 2016-2017

  Summary The Division of Subatomic and Plasma Physics in Chalmers, formerly the Division of Nuclear Engineering, has performed research in nuclear safeguards and non-proliferation since 2004, with support from SSM and its predecessor, SKI. Due to various organizational and personnel changes in

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:01 Research within technical safeguard at Uppsala university during 2016-20

  Summary Uppsala University has since January 2016 undertaken an extensive research programme in technical nuclear safeguards within the framework of contract SSM2016-661, including in total 3 PhD students and 7 senior researchers. This report marks the final reporting covered by this contract.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:27 ESHM13 – En ny PSHA-modell för Europa betraktad ur ett svenskt perspektiv

  Sammanfattning Den seismiska verieringen av de svenska kärntekniska anläggningarna görs idag med användning av markresponsspektra enligt SKI TR 92:3. Inom ramen för ett stort gemensamt europeiskt forskningsprojekt (SHARE/ESHM13) utvecklades den första enhetliga seismiska

  Innehållstyp: Publikationer