Publikationer

Visar 1297 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2021:13 SSM’s external experts’ review of SKB’s safety evaluation SE-SFL

  SSM perspective Background In Sweden long-lived low- and intermediate level radioactive waste is planned to be disposed in a repository (SFL) in the Swedish crystalline rock at a depth around 500 m. The waste contains mainly the long-lived wastes from the operation and decommissioning of the Swedish nuclear reactor plants, as well as the long-lived wastes from early research in the Swedish...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:12 Magnetfält runt nätstationer

  SSM perspektiv Bakgrund Transformatorstationer (TRAFO) kan i sitt närområde ge starkt förhöjda magnetfält. Ibland placeras sådana stationer relativt nära bostadsmiljöer och även stationer placerade i bostadshus förekommer. De stationer som placeras på detta sätt är stationer som ger en spänningstransformation från ca 11...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:11 Kartläggning av stöldskyddslarmbågar

  SSM perspektiv Bakgrund Stöldskyddslarmbågar i butiker och bibliotek använder magnetfält för att detektera aktiva larmetiketter. 2006 presenterade myndigheten en kartläggning av allmänhetens exponering för magnetfält från larmbågar (rapport SSI 2006:03). I undersökningen identifierades fyra olika tekniker; akustomagnetiska (AM),...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:10 Establishment and use of attention values in environmental fatigue assessments

  SSM perspective Background As Swedish NPPs reach their original technical design life, re-assessment of the fatigue life of structural components is needed for safe long term operation (LTO). In these re-assessments one must consider that new knowledge has shown that environmental effects on fatigue life must be considered. One common method to verify the fatigue life of structural components...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:09 Mechanisms important for material modelling in weld residual stress analysis

  SSM perspective Background The prediction of weld residual stresses (WRS) is very complex as many mechanisms and phenomena influence the development of WRS during welding. For accurate prediction, the constitutive material models used are essential and must be able to describe the material response of the weldment constituents. For example, selection of a material model should only depend...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:08 Recent Research on EMF and Health Risk

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientifc Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks in relation to exposure to electromagnetic fields and provides the authority with advice on assessing possible health risks. The Council gives guidance when the authority must give an opinion on policy matters when...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:07 Scenariourval i HFE-processen Arbetssätt och kriterier vid utvärdering av konstruktionens anpassning till människans förmåga

  SSM perspektiv Bakgrund På en kärnteknisk anläggning genomförs under dess livstid så kallade anläggningsändringar i syfte att åtgärda identifierade brister, eller för att av andra skäl modernisera eller förbättra anläggningens konstruktion. Vid anläggningsändringar som påverkar arbetsuppgifter som har betydelse...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:06 Quality Assurance Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company’s LOT Experiment (Phase S2 and A3) at the Äspö Facility in Sweden

  SSM perspective Background This report presents a quality assurance (QA) review of the work done by SKB to retrieve the S2 and A3 parcels from the Long term test of buffer material (the LOT experiment) at the Äspö Hard Rock Laboratory. Each LOT parcel comprises a heated copper tube surrounded by bentonite, with a number of copper coupons and various other test and monitoring instruments...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2020

  Generaldirektören har ordet Så har ytterligare ett år gått. Ett år som blev helt annorlunda än någon kunnat förutse. För en tillsynsmyndighet som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har pandemin varit en utmaning eftersom en stor del av tillsynen måste bedrivas på plats hos tillståndshavarna. Tillsynsverksamheten har därför...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:05 Cladding tube rupture under LOCA: Data and models for rupture opening size

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) follows the research on fuel performance closely. One aspect that is currently being studied in several research projects is the risk of release of fragmented fuel into the primary coolant in case of an accident. This risk depends on complex conditions were one is the possibility and size of a rupture of the fuel rod...

  Innehållstyp: Publikationer