Publikationer

Din avgränsning ger 48 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2018:26 Reaktorinneslutningarnas respons vid höga inre tryck och reducerad förspänning

  I föreliggande studie har det genom numerisk modellering undersökts huruvida tillämpning av alternativ B enligt Regulatory Guide 1.90 (R.G. 1.90) är ett tillförlitligt sätt att bedöma reaktorinneslutningens integritet. Vid genomförandet har två olika numeriska modeller använts, en global 3D-modell respektive en ringmodell. Resultaten pekar på...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:25 UO2 fuel oxidation and fission gas release

  Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) follows the research on fuel performance closely. One aspect that has been the main question of several research projects is the fragmentation of fuel pellets during abnormal heat up. In this project the oxidation of UO2 is scrutinized and its effect on pellet fragmentation, fission gas release and damage of fuel rods has been...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:24 Structural equation modelling for analysis of human and organizational factors in nuclear power plant control rooms

  SSM perspective Background During the supervisory work of the Swedish Radiation Safety Authority (SSM), a need was identified to develop the methods used when evaluating control room work in the central control rooms of nuclear power plants. Benchmarking is commonly used today, with reference values from earlier Integrated System Validation (ISV), when ISV is available. Often, ISV performs...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:23 Evaluation of the Impact of the Model Additional Protocol on Non-Nuclear-Weapon States with Comprehensive Safeguards Agreements

  Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) called for research proposals related to Non-Proliferation. This call resulted in SSM accepting a proposal from the Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) to evaluate the impact of the implementation of Additional Protocols (AP). The Additional Protocol, which was approved by the International Atomic Energy Agency's...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:22 Underlag till beredskapsplaneringen kring ESS

  Sammanfattning Nordost om Lund, i Brunnshögsområdet, byggs forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS). När ESS tas i drift ska en linjäraccelerator leverera protoner till ett roterande strålmål av volfram, varpå neutroner produceras genom spallation. I strålmålet och i omkringliggande komponenter kommer radioaktiva ämnen...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:21 Research on Resaturation of Bentonite Buffer

  Background Resaturation processes in the bentonite buffer in a KBS-3 type repository for spent nuclear fuel are complicated and are often illustrated, analysed and modelled multi-disciplinarily as coupled thermal (T), hydrological (H) and mechanical (M) processes with multi-phase flow, elastoplastic evolution in a swelling porous medium. Previous THM-modelling showed that the re-saturation...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:20 Metodik för analys av skador i mekaniska anordningar i kärntekniska anläggningar

  Sammanfattning Föreliggande utredning behandlar skador i kärntekniska anläggningar och hur man lämpligen bör analysera uppkomna skador. Dessutom behandlas vissa åldringsmekanismer och dess påverkan på materialegenskaper. Underlag för de bedömningar och rekommendationer som görs i utredningen kommer till största delen från forskningsprojekt.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:19 Licensing of safety critical software for nuclear reactors

  Common position of international nuclear regulators and authorised technical support organisations – Revision 2018...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:18 Procedure for Safety Assessment of Components with Defects

  – Handbook Edition 5...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:17 Assessment of structures subject to concrete pathologies (ASCET), phase 2

  Background ASCET is an international research project initiated by WGIAGE1 OECD2 / NEA3. WGIAGE4 Concrete subgroup is a working group within the OECD / NEA whose task is to address issues concerning the maintenance of the integrity of concrete structures, proposals for general principles to optimally handle the challenges of integrity, especially with regard to aging of concrete structures.

  Innehållstyp: Publikationer