Publikationer

Din avgränsning ger 42 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2019:14 IAEA Safeguards: Staying Ahead of the Game

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) called for research proposals relating to non-proliferation. This call resulted in SSM accepting a proposal from the Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) on “Improving IAEA Safeguards for Non-Proliferation and Disarmament: Assessing the Options for, and Feasibility of, Further Strengthening...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:06 The Changing Landscape of Non-proliferation and the EU

  Background Maintaining competence and knowledge within the nuclear non-proliferation area is a necessity for Sweden to keep its international commitments of peaceful use of all nuclear material. As part of this work the Swedish Radiation Safety Authority (SSM) made a call for research proposals related to Non-Proliferation for projects focused on the interplay between national and...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:23 Evaluation of the Impact of the Model Additional Protocol on Non-Nuclear-Weapon States with Comprehensive Safeguards Agreements

  Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) called for research proposals related to Non-Proliferation. This call resulted in SSM accepting a proposal from the Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) to evaluate the impact of the implementation of Additional Protocols (AP). The Additional Protocol, which was approved by the International Atomic Energy Agency's...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:32 Forskning inom teknisk kärnämneskontroll vid Uppsala universitet under 2014–2015

  Gruppen vid Uppsala universitet för Fissionsdiagnostik och kärnämneskontroll har forskat kring olika metoder för att verifiera använt kärnbränsle, men även deltagit i utvecklingen av koncept för kärnämneskontroll för smältsalt reaktorer. Rapporten beskriver fyra forskningsområden närmare och sammanfattar verksamheten som...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:03 Laseranrikning av uran ur ett icke-spridningsperspektiv

  Per Andersson, Fredrik Nielsen, Daniel Sunhede SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:42 Det svenska anrikningsprogrammet 1967–1975

  Det svenska centrifugprojektet initierades i en tid av optimism och framtidstro i kärnkrafts-branschen. Programmet inleddes trevande och utan direkt ledning men AB Atomenergi tog under det sena 1960-talet på sig ansvaret att leda och finansiera vad som på dess höjdpunkt var ett om-fattande program. En analys av den, förvisso ofullständiga, dokumentation som finns...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:15 Användning av låg- och höganrikat uran – en studie från ett icke-spridningsperspektiv

  Höganrikat uran definieras som uran med en anrikning av 235U på minst 20 %. Att minska eller helt eliminera det civila användandet av hoöanrikat uran är ett viktigt led i internationellt icke-spridningsarbete. Till skillnad från plutonium är höganrikat uran inte en biprodukt utan framställs för ett specifikt ändamål. Detta innebär att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:13 Samband mellan anrikning av uran och andra ämnen – en studie från ett icke-spridningsperspektiv

  Även om anrikning av uran inte är strikt nödvändigt för att producera kärnvapen har alla kända kärnvapenprogram innehållit anrikning i någon form. Den utrustning som behövs för anrikning av uran är exportkontrollerad och den svenska lagstiftningen kräver tillstånd för export av all utrustning och teknik som är...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:04 Global Non-proliferation ‘Clubs’ vs. the NPT

  The study analyses the relationship between the Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT and various initiatives and institutions (‘clubs’) based outside the NPT framework, which aims to improve and strengthen the Treaty. The study identifies conflicts and possible synergies and proposes options for developing and improving the interaction between the NPT and ‘clubs’ in order to increase the...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:32 Upparbetning av utbränt kärnbränsle - En studie med fokus på exportkontroll

  Rapporten beskriver principerna för upparbetning samt egenskaperna hos utbränt kärnbränsle där sammansättningen hos det i reaktorn bildade plutoniumet är av avgörande betydelse för kärnvapenframställning till skillnad från civil upparbetning. Rapporten går igenom ett antal upparbetningsmetoder, både äldre metoder samt nya,...

  Innehållstyp: Publikationer