Publikationer

Din avgränsning ger 68 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2005:20 Expert Panel Elicitation of Seismicity Following Glaciation in Sweden

  The Swedish Radiation Protection Authority, the Swedish Nuclear Power Inspectorate and the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company have jointly carried out a project on expert panel elicitation on the issue of glacial induced Swedish earthquakes. Following a broad nomination procedure, 5 experts were chosen by a selection committee of 4 professors within Earth sciences disciplines.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:19 Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2002-2004

  Rapporten innehåller en utvärdering av de kärntekniska anläggningarnas utsläpps- och omgivningskontroll. Dessutom finns SSI:s kontrollmätningar av stickprover och interkalibrering med som en kvalitetskontroll av verksamheten. De doser som utsläppen orsakar har under år 2002-2004 legat lägre än SSI:s begränsningsmål. Utsläppen till...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:17 Utveckling, övervakning och åtgärder när det gäller radioaktivt cesium i renar efter Tjernobylolyckan

  Sedan Tjernobylolyckan 1986 har mängden cesium-137 (137Cs) i renkött uppmätts i samband med slakt dels via köttprov, dels via direkt mätning av slaktkroppar. Slaktkroppar över gränsvärdet har kasserats. De första åren kasserades många slaktkroppar, men idag kasseras bara någon procent av den totala slakten. Renarnas intag av 137Cs växlar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:16 Radon Risk Map of Estonia; Explanatory text to the Radon Risk Map Set of Estonia at the scale of 1:500,000

  Radon Risk Map of Estonia has been produced to provide an overview of the concentration of the radioactive inert gas radon-222 in soil air and of the concentrations of uranium, thorium and potassium in the soil. The aim of the map is to serve as a tool in the effort to reduce the health risk posed by radon in dwellings and workplaces. The Radon Risk Map gives general information on areas...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:14 Mätningar av naturlig radioaktivitet i och från filter vid några vattenverk

  Stora vattenverk använder oftast ytvatten vilkas innehåll av naturligt förekommande radioaktiva ämnen är så låga att användningen av vattnet vare sig medför någon stråldos eller avfallsproblem. I grundvatten är halterna av radioaktiva ämnen betydligt högre än i ytvatten och ofta så höga att åtgärder...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:15 Radiological Protection in Transition; Proceedings of the XIV Regular Meeting of the Nordic Society for Radiation Protection, NSFS, Rättvik, Sweden, 27-31 August 2005

  These proceedings comprise the papers and posters presented at the 14th Regular Meeting of the Nordic Society for Radiation Protection, the theme of which was ‘Radiological protection in transformation’. The traditional ‘Lindell lecture’, presented by H.H. Brunner from Switzerland, highlighted this theme under the title ‘From Pandora’s Box to Sisyphus’. There were sessions on international...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:13 (SKI 2005:40) Review of SKB's interim report of SR-Can: SKI's and SSI's evaluation of SKB's updated methodology for safety assessment.

  This report presents the fi ndings of a review of the Swedish NuclearFuel and Waste Management Co.’s (SKB) interimreport of the safety assessment SR-Can (SKB TR 04-11), conducted by the Swedish Radiation Protection Authority (SSI) and the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI). SKB’s interim report describes and exemplifi es the safety assessment methodology that SKB plans to use in the...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:11 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2004

  Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration, Fud-program 2004. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s handlingsplan och inriktning på kommande Fud-program, behov av olika typer av samråd, plan för försöksdeponering...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:09 Twelve years of cooperation in the field of radiation protection

  SSI has pursued an international cooperation program since 1992 within the fi eld of radiation protection and emergency preparedness for radiation accidents with the three Baltic countries as main benefi ciaries. As the Baltic countries are members of the EU since fi rst of May 2004, this bilateral support will now be phased out and replaced with other forms of cooperation. During the years...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:12 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2004.

  I denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2004. Stig Erixon, Karin Fritioff, Peter Hofvander, Ingemar Lund, Lars Malmqvist, Ingela Thimgren, Hanna Ölander Gür SSM,SSI Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer