Publikationer

Din avgränsning ger 71 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2002:50 Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska anordningar 1972-2000

  Det är en naturlig del av såväl kraftindustrins verksamhet som Statens kärnkraftinspektions tillsynsuppgift att noggrann följa utvecklingen av inträffade skador. Detta för att kunna vidta åtgärder för att undvika upprepanden och för utveckling av effektiva kontrollprogram. SKI ställer därför krav på erfarenhetsåterföring...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:23 Validation of dose calculation

  This report describes a validation of the computer codes RESRAD-RECYCLE and CERISE, which are used to estimate radiation doses due to the recycling of scrap metal. Calculated external radiation doses to individuals are compared with measured data from different steps of the processing of slightly contaminated material, mainly in Studsvik, Sweden. Shankar Menon, Christine Brun-Yaba, Charley...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:24 UV-exponering hos barn - en jämförelse mellan två förskolegårdar i Haninge kommun

  Stockholms läns landsting, Samhällsmedicin har i samarbete med Statens strålskyddsinstitut mätt förskolebarns exponering för naturlig ultraviolett strålning vid två förskolor i Haninge kommun. Studien har finansierats av Statens strålskyddsinstitut (forskningsprojekt SSI P1316) och gjordes för att öka kunskapen om mätbarheten av...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:22 Review of data types for the SKB site investigation programme

  SKB is currently undertaking a detailed site investigation programme (SIP) to characterise the geology and surface ecosystems in areas around potential sites for a planned repository for spent nuclear fuel. This report reviews site specific and generic data types needed to characterise biosphere processes relevant to the evaluation of long-term radiological safety in the context of assessments...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:21 Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2001

  Rapporten innehåller en utvärdering av de kärntekniska anläggningarnas utsläpps- och omgivningskontroll. Dessutom finns SSI:s kontrollmätningar av stickprover med som en kvalitetskontroll av verksamheten. De doser som utsläppen orsakar har under 2001 legat lägre än SSI: s begränsningsmål. Utsläppen till luft domineras av ädelgaser...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:16s Epidemiologiska studier över mobiltelefoner och risken för cancer – en översikt

  Mobiltelefoner sänder och tar emot radiofrekventa signaler i frekvensområdet 450 - 2200 MHz. Elektromagnetiska vågor vid dessa frekvenser brukar kallas mikrovågor. Energiinnehållet i en elektromagnetisk våg från en mobiltelefon är några miljarder gånger lägre än i t.ex. röntgenstrålning. Den kan inte skada DNA, vilket röntgenstrålningen...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:18 A Review of Models for Dose Assessment Employed by SKB in the Renewed Safety Assessment for SFR 1

  This document provides a critical review, on behalf of SSI, of the models employed by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB) for dose assessment in the renewed safety assessment for the final repository for radioactive operational waste (SFR 1) in Forsmark, Sweden. The main objective of the review is to examine the models used by SKB for radiological dose assessment in a series...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:17 Review of Project SAFE: Comments on biosphere conceptual model description and risk assessment methodology

  The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company’s (SKB’s) most recent assessment of the safety of the Forsmark repository for low-level and intermediatelevel waste (Project SAFE) is currently undergoing review by the Swedish regulators. As part of its review, the Swedish Radiation Protection Institute (SSI) identified that two components of SAFE require more detailed review: (i) the...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:20 Expert Opinion in SR 97 and the SKI/SSI Joint Review of SR 97

  The role of sensitivity and uncertainty analyses for radioactive waste disposal assessments is reviewed. The report covers a description of the these concepts were applied in the authorities’ review of the safety report SR 97. Stephen Hora SSI English...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:15 Regulator’s Workshop on The Role of Future Society and Biosphere in Demonstrating Compliance with High-Level Radioactive Waste Disposal Standards and Regulations

  This report summarizes the proceedings of a workshop, co-sponsored by the U.S. Environ-mental Protection Agency (USEPA) and the Swedish Radiation Protection Authority (SSI), held September 11–13, 2001 in Stockholm, Sweden. The invitations to participate in the Workshop were primarily extended to authorities in countries with major nuclear waste programs involving geological disposal and using...

  Innehållstyp: Publikationer