Publikationer

Din avgränsning ger 71 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • SSM Report 2008:01 A combined deterministic and probabilistic procedure for safety assessment of components with cracks – Handbook

  SSM has supported research work for the further development of a previously developed procedure/handbook (SKI Report 99:49) for assessment of detected cracks and tolerance for defect analysis. During the operative use of the handbook it was identified needs to update the deterministic part of the procedure and to introduce a new probabilistic flaw evaluation procedure. Another identified need...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:47 Selected Models for Key Processes in a Nuclear Waste Repository

  The conceptual design of the disposal of spent nuclear fuel in Sweden is based on a multibarrier system. In the KBS-3 concept, the bentonite buffer is a barrier with the primary purpose of surrounding and protecting the canister. The bentonite buffer is expected to prevent or minimise the water exchange with the surrounding rock and protect the canister against mechanical damages caused by...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:23 SKI’s and SSI’s review of SKB’s safety report SR-Can

  This report summarises the Swedish Nuclear Power Inspectorate’s (SKI) and the Swedish Radiation Protection Authority’s (SSI) joint review of the Swedish Nuclear Fuel & Waste Management Co’s (SKB) safety report SR-Can, on post-closure safety for a KBS-3 spent nuclear fuel repository at Forsmark and Laxemar respectively (SKB TR-06-09). As of 1 July 2008 the Swedish Radiation Safety...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:29e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2007

  The safety level of the plants is maintained at an acceptable level. SKI has in its regulatory supervision not found any known deficiencies in the barriers which could result in release of radioactive substances in excess of the permitted levels. SKI considers that improvements have been implemented during the year in the management, control and following up of safety work at the plants. In...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:38 Methodology for description and evaluation of cost profiles and cost structure during transitions period

  A demanding task for our generation is to assure the appropriate financial resources are invested in the Swedish Nuclear Waste Fund. This will enable future generations to execute the decommissioning and dismantling of nuclear power reactors and other nuclear facilities in a prudent manner. The main aim is to fulfil the demands of environmental and health codes in a pan-European context...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:48 SKI:s yttrande och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2007

  Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har lämnat in Fud-program 2007 till SKI för granskning enligt 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Baserat på SKI:s granskning och inkomna remissyttranden bedömer SKI att regeringen bör besluta: - Att reaktorinnehavarna, genom Svensk Kärnbränslehantering AB, har fullgjort...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:21 Sammanfattande bedömning av strålskyddet vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige 2007

  I rapporten redovisas SSI:s bedömning av de verksamheter som bedrivits under 2007 vid de svenska kärntekniska anläggningarna. Bedömningen är ett resultat av tillsyn mot anläggningarna under året. Peter Hofvander, Lars Malmqvist, maria Lüning, Svante Ernberg, Helén Wijk, Henrik, Efraimsson, Anki Hägg, Karin Fritioff och Anders Wiebert SSI...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:20 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2007

  SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer. I denna rapport för år 2007 redovisas: våglängdernas...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:57 Discrete Feature Model (DFM) User Documentation

  This manual describes the DiscreteFeature Model (DFM) software package for modelling groundwater flow and solute transport in networks of discrete features. A discretefeature conceptual model represents fractures and other waterconducting features around a repository as discrete conductors surrounded by a rock matrix which is usually treated as impermeable. This approximation may be valid for...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:34 Utformning av larmsystem i svenska kärnkraftverk

  Det pågår flera stora moderniseringsprojekt inom den svenska kärnkraftindustrin. En del i dessa projekt består av att man helt eller delvis byter ut analoga informations- och manöversystem i kontrollrummen till digitala vilket förändrar larmsystemen. Digitala larmsystem har en mängd fördelar men kan också medföra risker och negativ säkerhetspåverkan.

  Innehållstyp: Publikationer