Ledningsgrupp

Ledningsgruppen vid Strålsäkerhetsmyndigheten består av generaldirektör och myndighetens avdelningschefer.

Mats Persson,
Generaldirektör
Fredrik Hassel,
Ställföreträdande GD
Michael Knochenhauer,
Avdelningen för kärnkraftssäkerhet
Johan Anderberg,
Avdelningen för radioaktiva ämnen
Johan Friberg,
Avdelningen för strålskydd
Anneli Hällgren,
Utvecklingsavdelningen
Erik Henriksson
Avdelningen för verksamhetsstöd
Britt-Inger Wede,
Sekreterare i ledningsgruppen