Dag om radonarbetet i Sverige

Den 1 oktober 2018 anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten i samverkan med  Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Swedac en dag om radonarbetet i Sverige.

Dagen kan följas i efterhand, via myndighetens Youtube-kanal.

Program
09.00–09.30 KAFFE OCH SMÖRGÅS
09.30–09.35 Välkomstanförande
- Fredrik Hassel, ställföreträdande generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
09.35–10.30 Nationell handlingsplan för radon – utmaningar och förslag till fortsatt arbete
- Tomas Persson, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten
Panel: Företrädare för myndigheterna bakom handlingsplanen
10.30–10.50 KAFFE
10.50–11.20 Det nya radonbidraget
- Helena Svensson, jurist, Boverket
11.20–11.40 Nya föreskrifter om radon på arbetsplatser
- Tove Sandberg Liljendahl, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten
11.40–12.40 LUNCH
12.40–13.20 Kommunenkät om radon 2018
- Johanna Persson, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten
Panel: Carl-Johan Bernelid, handläggare, SKL och Angelica Nordlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Falkenbergs kommun
13.20-13.45 Ändrat ansvar inom tillsynsvägledning
- Johanna Persson, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten
13.45-14.05 KAFFE
14.05-14.20 Allmänhetsundersökning om radon 2018
- Tove Sandberg Liljendahl, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten
14.20–15.00
                                                       
Avslutande diskussion
Panel:
Carl-Johan Bernelid, handläggare, SKL; Tomas Persson, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten och Angelica Nordlund, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Moderator: Pelle Zettersten, kommunikatör på Strålsäkerhetsmyndigheten. Observera att tiderna är ungefärliga.