Nationella strålsäkerhetsdagen 2 oktober 2018 – Strålsäkerhetsmyndigheten 10 år som myndighet

Strålsäkerhetsmyndigheten firar i år 10 år, och uppmärksammar jubiléet genom att arrangera en nationell strålsäkerhetsdag på Norra Latin i Stockholm. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med, eller har ett intresse för, strålsäkerhet.

Dagen fokuserar på följande tre områden där presentationer varvas med samtal:

  • Granskningen av slutförvar för använt kärnbränsle ur ett vetenskapligt perspektiv i Schweiz, Sverige och Finland.
  • Säkerhetskulturens utveckling de senaste tio åren inom kärnkraftsindustri och sjukvård.
  • De långsiktiga utmaningarna för kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet.

Kopplat till 10-årsjubiléet har myndigheten arbetat fram en strategisk inriktning för att möta framtidsutmaningarna 2030. Även den kommer att presenteras under dagen.

Plats: City Conference Center, Norra Latin, Stockholm
Datum: 2 oktober 2018
Sista anmälningsdag: 25 september 2018

Deltagandet är kostnadsfritt. Observera att antalet platser är begränsade.

Konferensen kommer att webbsändas via myndighetens Youtube-kanal. Webbändning är öppen för alla.

Program
08.30–09.00 Registrering och kaffe med smörgås
09.00–09.10 Generaldirektör Mats Persson hälsar välkomna
09.10–10.30                      Slutförvaring av använt kärnbränsle – vilka skillnader och likheter finns i den vetenskapliga granskningen av slutförvar i Schweiz, Finland och Sverige?

- Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
- Jussi Heinonen, avdelningschef, finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK
- Felix Altorfer, avdelningschef, schweiziska kärnkraftsmyndigheten ENSI

Observera att presentationer och samtal hålls på engelska.
10.30–11.00 KAFFE
11.00–12.00 Säkerhetskulturens utveckling inom kärnkraft och sjukvård det senaste decenniet – hur långt har vi kommit och vilka utmaningar finns framåt?

- Lars Axelsson, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten
- Fredrik Hassel, ställföreträdande generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
- Marita Danielsson, med dr och chefsjuksköterska, Region Östergötland
- Eva Halldén, VD, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
12.00–13.00 LUNCH
13.00–14.00 Långsiktig kompetensförsörjning på strålsäkerhetsområdet – vad behöver göras och vem tar ansvar?

- Anneli Hällgren, avdelningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
- Maria Ohlman, Miljö- och energidepartementet
- Johan Dasht, VD, OKG
- Eva Forsell Aronsson, professor, Göteborgs universitet
- Leif Åhman, prefekt, Chalmers tekniska högskola
14.00–14.15 KAFFE
14.15–14.45 Framtidsutmaningar 2030 – myndighetens strategiska inriktning för att möta samhällets förväntningar 2030

- Mats Persson, generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
14.45 Konferensen avslutas
Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten