Nationell strålsäkerhetsdag 2021

Tio år sedan olyckan i Fukushima – om industrin och myndighetens lärdomar 

Konferensen är avslutad

Se sändningen i efterhand på SSM:s Yotube-kanal.